Uppdatering om läget i Lexby

Accesskommittén är glad att framföra att Partille kommun har hävt sin önskan om att vi inte ska klättra i Lexby. Göteborgs Klätterklubb och andra parter fortsätter att jobba med kommunen för ett långsiktigt samarbete, men för tillfället är det fritt fram att klättra igen i kylan/mörkret❄️☃️🎅

Uppdatering om Harkaberget

Ägaren av Harkaberget tog i början av sommaren kontakt med klättrare, då han kände att den bultning som genomförts hade ökat användandet av klippan så mycket att de närboende stördes. Dels var det problem med parkering, och dels var klättrarna högljudda. Hans önskan var att vi helt slutar klättra där.

På grund av detta togs de nedersta bultarna bort, och en skylt sattes upp som avråder från klättring, vilket tycks ha respekterats under sommaren. Continue reading “Uppdatering om Harkaberget”