Bultkommittén

Expanderbult från Petzl

Bultkommittén i Göteborgs klätterklubb arbetar med att inventera och byta borrbultar i Göteborgsområdet. Arbetet är stort, därför finns det alltid saker att göra.

Sedan 2009 finns ett samarbete mellan Göteborgs Klätterklubb och Kvibergs Klätterklubb rörande bultar. Båda klubbarnas bultkommittéer gör ett likvärdigt arbete, men på olika klippor. På vissa klippor görs arbetet gemensamt, för att utbyta erfarenheter, och för att se till att nivån på arbetet är ungefär likvärdigt.

Prioriterade områden är att byta bultar som är av mycket dålig typ eller väldigt slitna, och att försöka få en övergripande bild över de bultar som finns i Göteborgsområdet. Tidigare bultkommittéers dokumentation har tyvärr gått förlorad under åren, och därför försöker vi nu inventera de bultar som finns inom verksamhetsområdet.

Medlemmarna i bultkommittén arbetar även aktivt med att hålla sig ajour rörande nya material och bulttyper på marknaden. Vi har som målsättning att sätta så bra bultar som möjligt på våra klippor, gärna med en livslängd på 50-100 år!

Om du vill komma i kontakt med bultkommittén kan du kontakta någon av medlemmarna:
Per Forsberg               per.gunnarson.forsberg@gmail.com              0733-76 55 19
Magnus Strömhäll    magnus.stromhall@gmail.com    070-572 96 84