På gång:

Inspirationskväll – Ungdomsklättringen – Torsdag 14 november

Är du nyfiken på vad vi gör inom ungdomsklättringen? Du kanske skulle vilja bli tränare? Eller så känner du någon som borde bli det…

Vi söker fler tränare till vårterminen 2020. Kom till Partille och klättra med oss och se om detta är något för dig!

Inspirationskvällen är på Klätterlabbet i Partille på torsdag 14 november. Vi drar igång kl. 18.30 och klättrar och snackar så länge vi har lust.

(Anmäl dig här: https://www.facebook.com/events/270865553824438/)

Klubben bjuder på entréavgiften och fika!

Vänliga hälsningar,

Ungdomskommittén


Mer om ungdomsklättringen:

 • Göteborgs klätterklubb driver ungdomsklättring för ca 50 ungdomar, i två grupper.
 • Vi håller till på Klätterfabriken (i Gårda) på söndagar, tidiga gruppen kl. 17-19 och sena gruppen kl. 19-21.
 • Ungdomarna är i åldern 13-18 år (högstadiet och gymnasiet)
 • Idag är vi tre fasta tränare som håller i träningarna. Utöver de fasta tränarna har vi några ytterligare tränare som är med vid behov och några instruktörer som är med och ansvarar för säkerheten på träningarna och håller kurser för grönt- och rött kort.
 • Våra tränare erbjuds tränarutbildningar via klätterförbundet och utbildning till topprepsinstruktör.

Valberedningen söker ledamöter och ordförande till 2020 års styrelse

Valberedningen för Göteborgs Klätterklubb arbetar för närvarande med att ta fram sitt förslag till 2020 års styrelse för Göteborgs Klätterklubb.
Samtliga poster som kommer att komma upp för omval i år är ordförande, kassör, tre ledamöter, revisorer, revisorsuppleant, tre valberedningsledamöter, samt ombud till specialidrottsdistriktförbundet (SDF).

Vakanta poster

Vi har i år särskilt behov av att hitta en ny ordförande och nya styrelseledamöter – på uppdrag om ett eller två år.
Om du är nyfiken på vad de olika posterna gör, läs mer nedan! Om du tänker att du kanske passar för någon av dem, kontakta oss i valberedningen för att få veta mer och anmäla ditt intresse!

Ordförande

Ordförandens primära roll är att leda styrelsen, ansvara för att årsmötets och styrelsens beslut genomförs, samt att vara sammankallande till styrelsens möten. Det är ordförandens uppgift att se till att alla ledamöter hörs under möten, följa upp åtaganden och förbereda och sprida relevant information inför möten. En ordförande bör därför vara strukturerad och ordningsam, utan att tappa fokus på vad ett av klubbens stora syften är: att göra det enkelt och roligt för medlemmar att klättra tillsammans.
En annan del av ordföranderollen är att representera klubben utåt och det kan därför vara en fördel om denne har bra insyn i och förståelse för klubbens ändamål, arbetssätt och verksamhet och inte skyggar för att stå i rampljuset när det behövs. Som en del av styrelsen ser vi gärna också att du tycker det är roligt med klättring och att du bidrar med dina tankar och idéer om vad styrelsen bör arbeta med för att främja utomhusklättringen i Göteborg och skapa ökad klubbkänsla.
Ordförande är tillsammans med kassör en av föreningens firmatecknare, och väljs för en period av ett år.

Ledamot

Som ledamot arbetar du med de uppgifter som styrelsen gemensamt beslutar på styrelsemötena och du är också kontaktperson mot någon av kommittéerna. Som allra minst måste ledamöterna (undantaget kassör och ordförande) lägga någon eller några timmars arbete per månad. Utöver det beror på vilken ambitionsnivå styrelsen sätter i sin verksamhetsplan och vad ledamöterna har möjlighet till.

Som ledamot ser vi gärna personer som är engagerade och tycker att det är roligt att arbeta för att vi får en aktiv klätterklubb. Då klubben arbetar mycket med att ge stöd till andra medlemmar och kommittéer som vill göra aktiviteter för klubben, är det bra om du gillar att coacha, koordinera och hjälpa medlemmar med hur man planerar och driver igenom olika aktiviteter, snarare än att utföra själva aktiviteterna. Självklart kan även du som styrelsemedlem arbeta med att t.ex. planera och genomföra en klubbklätterträff, workshop eller resa, men din huvuduppgift ät mer att arbeta i styrelsen, som motor och spindeln i nätet, än att rodda saker ute på fältet. Sen är det alltid önskvärt att styrelsens medlemmar är aktiva och närvarande i community:t som de representerar och arbetar för.
Ledamöter väljs för en period av två år, och varje år byts antingen två eller tre av styrelsens fem ledamöter ut. I år har vi förutom det ett fyllnadsval för en period på ett år.

Styrelsens uppdrag

Styrelsen har ett antal arbetsuppgifter som måste göras, såsom att hålla ordning på ekonomin, medlemsregister, etc. Utöver det är det upp till styrelsen hur mycket arbete de vill lägga på klubbens och medlemmarnas utveckling. Styrelsen skall i början av året lägga fram en verksamhetsplan över vad de vill arbeta med under året. Verksamhetsplanen redovisas på årsmötet och skall godkännas av medlemmarna.

Till sin hjälp har klubben också ett antal kommittéer såsom Ninja, utbildnings-, klubbklätterträffs-, och access-kommittén, etc. som arbetar med olika uppdrag för klubben och medlemmarna.

Hör av dig!

Tror du att du vill vara med och göra Göteborg ett ännu bättre community för utomhusklättring? 
Eller vet någon annan som du tycker borde vara med och driva och arbeta med dessa frågor?
Hör då av er till någon av oss i Valberedningen, via sociala medier eller telefon:

 • Camilla Pettersson, 0739-987456
 • Niklas Westerlund, 0707-274848
 • Anna Knutsson, 0730-818672

Nyhetsbrev för hösten

Hej, just nu händer det en del i vår klubb och då passar det bra att summera ihop allting i ett nyhetsbrev. 

Julfest och sociala arrangemang 

Det börjar lida mot jul och traditionsenligt skall det arrangeras en julfest. För att det skall bli en fest behöver vi hjälpas åt att skap den. Planen är därför att träffas på Fjällsport onsdagen den 30 Oktober klockan 18 och spåna tillsammans. Den initiala tanken är även i år att samköra julfest och valmöte. 

Det har även länge diskuterats behovet av en grupp som hittar på sociala aktiviteter i klubbens namn. Vi passar på att påminna om denna och tänkte att om man är lite sugen på att vara med i en sådan kan julfesten vara en väg in i detta. Möjligheten finns självklart även annars men det är ett bra tillfälle att testa på att arrangera i klubbens namn om man är intresserad av det.

Är man intresserad av att göra andra saker i klubbens namn är det alltid uppskattat. Det har t.ex. bubblat ganska mycket om att skapa en kommitté som skall hjälpa till att arrangera klätterresor. Känner du att detta är något för dig så hör gärna av dig så skall vi försöka få ordning på något.

Klubbens klippklätterutrustning…

bor idag hemma hos vår ordförande Bobby i Majorna, men den skulle behöva hitta ett nytt hem så snart som möjligt. Det man gör som ansvarig för utrustningen förutom att låna ut den till klubbens medlemmar är att kolla så att den är i gott skick när den kommer tillbaka. För att personen som skall göra detta skall veta vad man skall kolla på kommer den som tar över utrustningen få gå Per Forsbergs kurs i att inspektera klätterutrustning, självklart står klubben för kostnaden för detta. 

Ett tag kvar till årsmöte

Enligt klubbens stadgar §20 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet vill styrelsen påminna våra medlemmar om stycket “Förslag om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast den 5/1.”

Annars ska motionen skickas till styrelsen tre veckor innan årsmötet. Styrelsen återkommer i början av 2020 med tid och plats för klubbens årsmöte.

Ha det bra och klättra mycket 😊

Städdag i Utby

Dags för den årliga städdagen i Utby! Vi ses på ängen i Utby söndag den 20:e Oktober kl 10:30 och tar ett varv runt Utby, Fjällbo, och Gärdsås klipporna med soppsäckar. Detta gör vi för att hålla området snyggt och klättrares anseende högt hos Utbys boende och besökare.

Efteråt bjuder klubben in till mat och häng vid ängen. Ta med kläder för vädret samt handskar och klätterutrustning om du vill klättra efteråt. Väl mött!

Höstträff i Utby 12 september

Höstträff med klubben!

Syns på ängen i Utby efter jobbet/plugget/klättringen för att snacka klubbaktiviteter för hösten och nästa år, hur du kan vara mer aktiv i klubben samt för att umgås (sitta runt lägerelden och berättade kryddade historier från sommaren)!

Klubben bjuder på mat från grillen från kl 18. Därefter en presentationsrunda och diskussion.

Kläder efter väder (#utomhusklubb), vi ställer inte in för annat än klass nio storm.

Välkomna önskar styrelsen!

Climb-ins första fototävlings vinnare

Ett stort grattis till Mikaela som tog den vinnande bilden på Climb-ins första fototävling 2019!  Priset är ett 500 kronors presentkort på Fjällsport.

Det var ett svårt beslut och fina bilder att välja mellan. Mikaela fångar med sin bild mycket av det härliga med Climb-In, det är vår, det är klättring och vi är ute tills solen går ner.

Ett hedersomnämnande får klubbens egen ordförande som förevigade “ett gött häng” på Climb-in.

Tusen tack till alla som ställt upp med sina bidrag!

Fågelbo vid Fjällbo och Gärdsås

Nu är parningssäsongen igång för vår små bevingade vänner. Vi vet att det finns ett fågelbo vid Devo och Drutten i Fjällbo. I Gärdsås finns det två fågelbon, ett i slutet av hörnet på Luftmadrassen och Yesterday, och ett vid Toms Överraskning.

Därför ber vi att alla klättrare observerar frivilligt klätterstopp på dessa leder fram till juni. Continue reading “Fågelbo vid Fjällbo och Gärdsås”

Rätta svar och vinnare – Climb In Tipspromenad

Bra kämpat alla vertikala tipspromenadare! Bärga nyfikenheten, för här kommer de rätta svaren.

1. A. Free Solo vann en Oscar.
2. D. 32 pitcher så som Tommy Caldwell och Kevin Jorgeson klättrade den.
3. C . Det behövs endast 9 fingrar för att leda en 9a multipitch.
4. B. Klubbresan till Nissedal äger rum 5-9 juni.
5. A. Man vill ha Sylvester Stallones bultpistol på selen (juryn medger dock att frågan är subjektiv)
6. C. Klubbens bibliotek har äran att husera hos Fjällsport.
7. C. Uttrycket Beta kommer från 80-tals filmformatet Betamax.
8. B. Det badkarsstora blocket av diabas är tyngst.
9. D. Klubbmedlemmarna ville till Rjukan och klättra is.
10. A. En European Death Knot är en vanlig dubbel överhandsknut, alltså översta bilden.

Vi har dragit en värdig vinnare bland de korrekt ifyllda svaren, grattis Magnus O och John E! Klubben kontaktar er för att att överlämna priset!

Information från Partille kommun

Under året som gått har Göteborgs Klätterklubb varit i tät kontakt med Partille kommun, och klubben fortsätter att lägga ner mycket tid och arbete för att få till en bra situation där alla parter är nöjda.

Partille kommun vill framföra följande, som gäller i hela kommunen:

 • Klätter-förbudet i Lexby är upphävt
 • ALLA åtgärder och ingrepp som görs i naturen ska kommuniceras till markägaren (kommunen) och beviljas innan åtgärder sker. Detta gäller även nedtagning av mossa och sly
 • Ansvaret ligger hos den enskilde klättraren att bedöma säkerheten på bultar och leder när man klättrar
 • Alla större förändringar av naturmiljön ska sökas samråd om hos Länsstyrelsen

Continue reading “Information från Partille kommun”

Häng med på boulderträff i nyetablerat område

Tre av klubbens medlemmar har utvecklat ett nytt område för bouldering och bjuder nu in till klubbresa för att för första gången visa upp området för omvärlden. I nuläget har de gjort över 80 problem, men det finns mycket kvar att göra! Så häng med på klubbresa för den goda stämningen och såklart klättringen!

Se affischen!

Anmäl dig här!

För mer information, se facebook-eventet här

 

Fåglar vid Columbushyllan i Aspen

Det har kommit in rapporter att fågelbo finns vid Columbushyllan i Aspen. Detta till höger om Marco Polo, nära toppen.

Var snäll att undvik klättring på Columbushyllan, samt att toppa ur från Nalle Puh och vänster delar av Sheriffen. Håll gärna låg profil om du är uppe på toppen, framförallt om du är nära kanten.

Bild på klippan. Copyright Tomasz Ratajczak.

Continue reading “Fåglar vid Columbushyllan i Aspen”

Snart är det dags för årsmöte

Måndagen den 18:e mars är det dags för klubbens årsmöte. Nu finns alla dokument ute inför årsmötet.

Lite tips inför årsmötet

 • Glöm inte bort att betala medlemsavgiften om du vill ha rösträtt på mötet
 • Anmäl att du kommer till årsmötet, senast torsdag den 14:e mars om du vill ha mat

Alla länkar och annan information hittar du på event sidan för årsmötet.

Våren är här och så även häckningssäsongen

Accesskommittén arbetar tillsammans med Göteborgs Ornitologiska Förening för att skydda känsliga fåglar. Häckningssäsongen är igång och vi ber alla klättrare att visa hänsyn och undvika att klättra på leder eller i områden som är känsliga. Häckningssäsongen för känsliga fåglar startar 1a februari och är slut tidigast 15e juli (perioden kan förlängas). Undvik klättring där fåglar håller till. Detta gäller även närliggande leder som anses störa fågellivet.

Områden:

 • Rammberget (Bergsjön)
 • Slowfox (Slowfox, Fjällbo) eller angränsande leder

Accesskommittén behöver er hjälp för att få in rätt information, så glöm inte bort att kontakta oss. På så vis kan vi sprida informationen och se till att det finns korrekt information i accessdatabasen. Glöm inte heller bort att kolla accessdatabasen innan du åker ut och klättrar.
Läs mer om access och accessarbetet i klubben.

Ha en fin klätterdag i vårvärmen!

// Accesskommittéen

Vakant plats i valberedningen

Till årsmötet söker klubben efter ytterligare en kandidat till valberedningen.

Valberedningen är en viktig del av klubben – det är de som föreslår kandidater till klubbens styrelse – men samtidigt inte så krävande eller svårt, utan mer socialt och trevligt.

Har du, eller skulle du vilja ha, ett större kontaktnät av klättrare i Göteborg så passar du för uppdraget!

Vill du veta vad det innebär att vara med i valberedningen – kontakta Camilla Pettersson, 0739-987456 eller Niklas Westerlund, 0707 274848.

Klubbens utlånings utrustning flyttar

Sen 1 till 1,5 år har klubb utrustningen huserat hos mig i Majorna. Men tiden räcker inte till och det är dags att lämna i från mig detta uppdrag.

Bobby i Krokan, Rjukan Det har varit lärorikt att lära mig att inspektera utrustning men framför allt har det varit roligt att träffa alla medlemmar som vill och klättra. Jakten efter isen föra vintern, öva på kunskaper ni nyss har fått via en kurs eller andra äventyr ni har tagit ut klubbens utrustning på.
Continue reading “Klubbens utlånings utrustning flyttar”

Ungdomsklättringen söker fler tränare!


Klubben söker nu fler tränare och administrativt aktiva personer för att arbeta med klubbens ungdomsklättring 🙂 Ungdomsklättringen är för ungdomar mellan 13-18 år och träningarna är på söndagskvällar på Klätterfabriken. Tränarna är arvoderade och möjligheter till utbildning i form av tränar- och instruktörkurser finns! Är du intresserad eller har ytterligare frågor kontakta info@gbgkk.nu

Med vänliga hälsningar Ungdomsklättringsgänget 🙂