Dokument

Om klubben

Stadgar för Göteborgs Klätterklubb

Policys

Blanketter

  • Begäran om ersättning vid egna utlägg | pdf | doc
  • Underlag arvode – kurs | pdf | doc
  • Underlag arvode – hjälpinstruktör vid klätterträffar | pdf | doc

Årsmöten & Valmöten

Protokoll och årsmöteshandlingar

Logotyp

Kommer senare…