Kurser och priser

Göteborgs klätterklubb erbjuder Svenska klätterförbundets hela kursutbud för utomhusklättring. Vi erbjuder också vissa egna aktiviteter, såsom introduktionsdagen i långtursklättring. Läs mer om varje kurs längre ner!

Boka

Vill du gå en kurs, se klubbens aktuella kurser.

Priser

Redan medlem Icke medlem Icke medlem junior (till 19 år)
Grundkurs i klippklättring 1600 kr 1920 kr 1815 kr
Fortsättningskurs i klippklättring 1200 kr 1520 kr 1415 kr
Sportklätterkurs  1600 kr 1920 kr 1815 kr
Kamraträddningskurs 1200 kr 1520 kr 1415 kr
Klätterledare utomhus 1200 kr 1520 kr 1415 kr
Hjälpinstruktörskurs 1850 kr 2170 kr
Aidklättringskurs 1200 kr 1520 kr 1415 kr
Isklättringskurs 1200 kr 1520 kr
Introduktionsdag långtur 800 kr 1120 kr 1015 kr

Kursbeskrivningar

Grundkurs i klippklättring, 2 dagar

Sportklätterkurs, 2 dagar

Fortsättningskurs i klippklättring, 2 dagar
Räddningskurs del 1, 2 dagar
Räddningkurs del 2, 2 dagar
Isklättring Grundkurs, 2 dagar
Aidkurs, 2 dagar
Klätterledare, 1-2 dagar
Hjälpinstruktörskurs, 2 dagar

Introduktionsdag långtur, 1 dag