Valmöte

Välkomna på digitalt valmöte!

Möteslänk

Mötesdokument:
Dagordning valmöte 2020-12-06
Valberedningsen nomineringar

På grund av pågående pandemi och myndigheternas rekommendationer kommer mötet att hållas digitalt i programmet Microsoft Teams. Testa programmet innan mötet så du är säker på att du kan delta. Läs mer här.  

Anmälan görs här: https://forms.gle/bMpYwB6fXvbS63J2A

Nedan är förhållningsreglerna för mötet. Det är första gången vi genomför ett digitalt möte. Var vänliga ha tålamod och översyn med det. Har du några frågor eller synpunkter innan eller efter är du välkommen att maila dom till ordforande@gbgkk.nu

Allmänna regler

 • Mute när du inte pratar 
 • Vill du säga något skriv “begär ordet” i chatten och mötesordförande delar ut ordet enligt lista (som vanligt). 
 • Frågor eller diskussion ska inte föras i chatten.
 • Anslut till mötet med för och efternamn. 
 • Det går bra att vara flera medlemmar framför samma dator. Skriv det i ditt namn som du ansluter med. Alla ska vara på plats för att ha rösträtt. Vid acklamation räknar vi bara en röst per enhet. 

Deltagare och röstlängd 

 • Endast medlemmar släpps in i det digitala mötet. 
 • Går igenom alla deltagare i mötet på en agenda punkt i början av mötet.  
 • Inför varje votering (när röstlängden läses upp), fråga om någon vill läggas till i röstlängden. 

Beslut

 • “Raise hand” i Teams görs på samma sätt som acklamation. Mötesordförande räknar ner, (“tre”, “två”, “ett”, “noll”) och läser av räknaren.
  • Två omröstningar. En för och en emot.  Räcker man inte upp handen så är det samma sak som att inte rösta. 
  • Lägg till i agendan att alla testar “raise hand” funktionen. 
 • Om en mötesdeltagare har begärt “votering” i chatten så går vi genom hela röstlängden och varje deltagare får tillkännage sin röst. 

Valberedningens förslag till styrelse 2020

ValmöteEnligt Göteborgs Klätterklubbs stadgar skall styrelsen bestå av 7 ledamöter (detta inkluderar då ordförande och kassör) och styrelsen skall också bestå av både män och kvinnor.

Valberedningens uppgift är att på ett opartiskt sätt föreslå medlemmarna vilka kandidater som är bäst skickade att företräda medlemmarna i föreningens styrelse. Fortsätt läsa ”Valberedningens förslag till styrelse 2020”

Vill du sitta i valberedningen?

Inför valmötet söker klubben efter nya kandidater till valberedningen, eftersom de sittande ledamöterna har till slut har uttömt sina kontaktnät.

Valberedningen är en viktig del av klubben – det är de som föreslår kandidater till klubbens styrelse – men samtidigt inte så krävande eller svårt, utan mer socialt och trevligt.
Har du, eller skulle du vilja ha, ett större kontaktnät av klättrare i Göteborg så passar du för uppdraget! Fortsätt läsa ”Vill du sitta i valberedningen?”

Valmöte

Välkomna på valmöte!

I år håller vi till på Fjällsport lördag den 14 december med start kl 17:00. På valmötet skall viktiga poster inom klubben väljas: Styrelse, valberedning, revisorer. Läs mer om valberedningens arbete

Dagordning Valmöte 2019

Klubben bjuder på middag! För att vi ska veta hur många som kommer, anmäl dig och dina matpreferenser här. Klubben serverar alkoholfri dryck, var och en tar med andra typer av drycker efter tycke.

När valmötet är över klockan 21:00 beger vi oss ut i natten för att fira de invalda!

Valberedningens förslag till styrelse 2019

Enligt Göteborgs Klätterklubbs stadgar skall styrelsen bestå av 7 ledamöter (detta inkluderar då ordförande och kassör) och styrelsen skall också bestå av både män och kvinnor.

Valberedningens uppgift är att på ett opartiskt sätt föreslå medlemmarna vilka kandidater som är bäst skickade att företräda medlemmarna i föreningens styrelse.

Det är dessa två uppdrag årets valberedning har arbetat med, samt föresatsen att teamet också skall kunna arbeta bra tillsammans.
Tyvärr har valberedningen i år inte lyckats rekrytera några nya kvinnor till styrelsen. Vi har identifierat eller fått förslag på ett antal bra kandidater, men tyvärr har ingen av dessa velat arbeta i styrelsen detta år. Dock anser vi att de personer vi föreslår på ett i övrigt bra sätt kommer att kunna representera klubbens medlemmar. Kompetensen vad gäller styrelsearbete är också hög. Med nedan förslag kommer styrelsen bestå av sex män och en kvinna. Fortsätt läsa ”Valberedningens förslag till styrelse 2019”

Julfest och valmöte

Välkomna än en gång till Klubbens årliga julfest!

I år blir andra året som vi kombinerar julfest med invalsmöte. Det betyder att det kommer hållas inval till klubbens befattningar: Styrelse (ordförande, kassör, ledamöter), revisorer och valberedning. Mer information om poster som ska väljas in hittar ni här.

Alla medlemmar i klubben är välkomna! Om du inte är medlem så kan du bli det inklusive 2019 genom att bli medlem i december och är då välkommen och har rösträtt.

Vi börjar med valmötet kl 19:30 och drar igång julfestandet efter det.

dagordning valmöte

Ingen anmälan behövs och inträde är gratis, så det är bara att komma! Vi kommer inte att servera någon mat detta året, men det kommer att finnas tillgång till snacks och dryck att köpa.

Julfest och valmöte

Välkomna till Klubbens årliga julfest!

I år provar vi att kombinera festen med invalsmöte. Det betyder att det kommer hållas inval till klubbens befattningar: Styrelse (ordförande, kassör, tre ledamöter), revisorer och valbredning.

Alla medlemmar i klubben är välkomna! Om du inte är medlem så kan du bli det för 2018 genom att bli medlem i december och är då välkommen och har rösträtt.

Mer information om anmälan till festen och pris kommer inom kort!