Valmöte

Välkomna på valmöte!

I år är planen att hålla till på ängen i Utby söndagen 6:e december med start kl 11:00. På valmötet väljer vi medlemmar viktiga poster inom klubben, bl.a. ordförande och kassör för 2021. Mer information och dagordning kommer anslås på klubbens hemsida.

Klubben fixar partytält och bjuder på lunch. För att vi ska veta hur många vi blir, anmäl dig och dina matpreferenser här:

https://forms.gle/Qd2pdhUS5zoajLsU8

När valmötet är avklarat firar vi de invalda med det som Sveriges mesta utomhusklubb gör bäst och ställer till med klätterträff. Mer info hittas i separat event här på hemsidan samt i Facebook.

Välkomna!

(Om det anmäler sig fler medlemmar än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar så kommer vi erbjuda en digital lösning.)

Valmöte

Välkomna på valmöte!

I år håller vi till på Fjällsport lördag den 14 december med start kl 17:00. På valmötet skall viktiga poster inom klubben väljas: Styrelse, valberedning, revisorer. Läs mer om valberedningens arbete

Dagordning Valmöte 2019

Klubben bjuder på middag! För att vi ska veta hur många som kommer, anmäl dig och dina matpreferenser här. Klubben serverar alkoholfri dryck, var och en tar med andra typer av drycker efter tycke.

När valmötet är över klockan 21:00 beger vi oss ut i natten för att fira de invalda!

Valberedningens förslag till styrelse 2020

ValmöteEnligt Göteborgs Klätterklubbs stadgar skall styrelsen bestå av 7 ledamöter (detta inkluderar då ordförande och kassör) och styrelsen skall också bestå av både män och kvinnor.

Valberedningens uppgift är att på ett opartiskt sätt föreslå medlemmarna vilka kandidater som är bäst skickade att företräda medlemmarna i föreningens styrelse. Continue reading “Valberedningens förslag till styrelse 2020”

Vill du sitta i valberedningen?

Inför valmötet söker klubben efter nya kandidater till valberedningen, eftersom de sittande ledamöterna har till slut har uttömt sina kontaktnät.

Valberedningen är en viktig del av klubben – det är de som föreslår kandidater till klubbens styrelse – men samtidigt inte så krävande eller svårt, utan mer socialt och trevligt.
Har du, eller skulle du vilja ha, ett större kontaktnät av klättrare i Göteborg så passar du för uppdraget! Continue reading “Vill du sitta i valberedningen?”

Julfest och valmöte

Välkomna än en gång till Klubbens årliga julfest!

I år blir andra året som vi kombinerar julfest med invalsmöte. Det betyder att det kommer hållas inval till klubbens befattningar: Styrelse (ordförande, kassör, ledamöter), revisorer och valberedning. Mer information om poster som ska väljas in hittar ni här.

Alla medlemmar i klubben är välkomna! Om du inte är medlem så kan du bli det inklusive 2019 genom att bli medlem i december och är då välkommen och har rösträtt.

Vi börjar med valmötet kl 19:30 och drar igång julfestandet efter det.

dagordning valmöte

Ingen anmälan behövs och inträde är gratis, så det är bara att komma! Vi kommer inte att servera någon mat detta året, men det kommer att finnas tillgång till snacks och dryck att köpa.

Valberedningens förslag till styrelse 2019

Enligt Göteborgs Klätterklubbs stadgar skall styrelsen bestå av 7 ledamöter (detta inkluderar då ordförande och kassör) och styrelsen skall också bestå av både män och kvinnor.

Valberedningens uppgift är att på ett opartiskt sätt föreslå medlemmarna vilka kandidater som är bäst skickade att företräda medlemmarna i föreningens styrelse.

Det är dessa två uppdrag årets valberedning har arbetat med, samt föresatsen att teamet också skall kunna arbeta bra tillsammans.
Tyvärr har valberedningen i år inte lyckats rekrytera några nya kvinnor till styrelsen. Vi har identifierat eller fått förslag på ett antal bra kandidater, men tyvärr har ingen av dessa velat arbeta i styrelsen detta år. Dock anser vi att de personer vi föreslår på ett i övrigt bra sätt kommer att kunna representera klubbens medlemmar. Kompetensen vad gäller styrelsearbete är också hög. Med nedan förslag kommer styrelsen bestå av sex män och en kvinna. Continue reading “Valberedningens förslag till styrelse 2019”

Julfest och valmöte

Välkomna till Klubbens årliga julfest!

I år provar vi att kombinera festen med invalsmöte. Det betyder att det kommer hållas inval till klubbens befattningar: Styrelse (ordförande, kassör, tre ledamöter), revisorer och valbredning.

Alla medlemmar i klubben är välkomna! Om du inte är medlem så kan du bli det för 2018 genom att bli medlem i december och är då välkommen och har rösträtt.

Mer information om anmälan till festen och pris kommer inom kort!