Valberedningens förslag till styrelse 2019

Enligt Göteborgs Klätterklubbs stadgar skall styrelsen bestå av 7 ledamöter (detta inkluderar då ordförande och kassör) och styrelsen skall också bestå av både män och kvinnor.

Valberedningens uppgift är att på ett opartiskt sätt föreslå medlemmarna vilka kandidater som är bäst skickade att företräda medlemmarna i föreningens styrelse.

Det är dessa två uppdrag årets valberedning har arbetat med, samt föresatsen att teamet också skall kunna arbeta bra tillsammans.
Tyvärr har valberedningen i år inte lyckats rekrytera några nya kvinnor till styrelsen. Vi har identifierat eller fått förslag på ett antal bra kandidater, men tyvärr har ingen av dessa velat arbeta i styrelsen detta år. Dock anser vi att de personer vi föreslår på ett i övrigt bra sätt kommer att kunna representera klubbens medlemmar. Kompetensen vad gäller styrelsearbete är också hög. Med nedan förslag kommer styrelsen bestå av sex män och en kvinna.

Viktigt att påpeka är att vaberedningen inte väljer styrelse – de som väljer styrelse är de medlemmar som kommer till valmötet. Om man inte är nöjd med valberedningens förslag står det alltså alla medlemmar fritt att föreslå andra kandidater eller sig själv som styrelseledamot.

Ordförande

Bobby Ong

Val av föreningens ordförande för en tid av ett år

Valbedningens motivation:
Bobby är strukturerad och mycket ansvarstagande. Han har också suttit i styrelsen i fyra år, varav det sista året som ordförande. Valberedningen tror att kontinuitet är främjande för styrelsens arbete och att det är bra att Bobby sitter kvar som ordförande i ytterligare ett år.

Kassör

Oskar Danielsson

Val av föreningens kassör för en tid av ett år

Valbedningens motivation:
Oskar har tidigare varit både kassör och ordförande i andra ideella föreningar. Han är också en hängiven klättrare som är delaktig och peppande i klubbens aktiviteter. Vi tror att han med denna bakgrund kommer att bli ett bra tillskott till styrelsen.

Ledamot

Erik Karlsson

Val av ledamot för en tid av två år

Valbedningens motivation:
Erik har med sina två år i styrelsen god insikt i styrelsearbetet. Vi förordar att Erik tar ytterligare en period i styrelsen för att få kontinuitet och för att påbörjade initiativ ska kunna fortgå utan fördröjning.

Michael Blomqvist

Val av ledamot för en tid av två år

Valberedningens motivation:
Michael har tidigare styrelseerfarenhet och är mycket aktiv i klubben. Vi tror att han kan bidra med genomföraranda till styrelsearbetet.

Johnny Pesola

Val av ledamot för en tid av 2 år

Valberedningens motivation:
Johnny är en engagerad medlem som på kort tid blivit väldigt aktiv i klubben. Vi tror därför att Johnny blir ett mycket bra tillskott till styrelsen.

SDF-representant

Val av SDF-representant för en tid av ett år: Daniel Kristiansson

Revisor

Val av revisor för en tid av ett år: Lars Tiner
Val av revisor för en tid av ett år: Kaisa Thorell
Val av revisorsuppleant för en tid av ett år: Jonas Lyckegård

Valberedningen

Val av ledamot i valberedningen, ordförande: Niklas Westlund
Val av ledamot i valberedningen: Camilla Pettersson
Val av ledamot i valberedningen: Vakant

Valberedningen 2018

Ordförande Niklas Westerlund, ledamot Camilla Pettersson och ledamot Nina Wass.