Uppdatering om Harkaberget

Ägaren av Harkaberget tog i början av sommaren kontakt med klättrare, då han kände att den bultning som genomförts hade ökat användandet av klippan så mycket att de närboende stördes. Dels var det problem med parkering, och dels var klättrarna högljudda. Hans önskan var att vi helt slutar klättra där.

På grund av detta togs de nedersta bultarna bort, och en skylt sattes upp som avråder från klättring, vilket tycks ha respekterats under sommaren.

No climbing HarkabergetAccesskommittén tog kontakt med ägaren i slutet av sommaren i hopp om att lösa frågan om parkering, eventuellt genom kompensation (parkeringsavgift), samt för att skapa en dialog om ljudnivån. Vi hoppades då att han skulle vara mer positivt inställd till klättring på klippan. Så var tyvärr inte fallet. Under detta samtal åtog vi oss att ta ner bultarna, då ägaren var mycket tydlig att han inte ville ha mer klättring där.

Accesskommittén har diskuterat frågan och tror att om vi kan bygga en bättre relation till markägaren, samt visar good-will genom att ta bort bultarna, så kan han kanske, med tiden, ändra inställning. Därför har vi (så som lovats till markägaren) tagit ner fler bultar under hösten, och hoppas att rådande klätterförbud fortsätter respekteras.