Valberedningen söker ledamöter och ordförande till 2020 års styrelse

Valberedningen för Göteborgs Klätterklubb arbetar för närvarande med att ta fram sitt förslag till 2020 års styrelse för Göteborgs Klätterklubb.
Samtliga poster som kommer att komma upp för omval i år är ordförande, kassör, tre ledamöter, revisorer, revisorsuppleant, tre valberedningsledamöter, samt ombud till specialidrottsdistriktförbundet (SDF).

Vakanta poster

Vi har i år särskilt behov av att hitta en ny ordförande och nya styrelseledamöter – på uppdrag om ett eller två år.
Om du är nyfiken på vad de olika posterna gör, läs mer nedan! Om du tänker att du kanske passar för någon av dem, kontakta oss i valberedningen för att få veta mer och anmäla ditt intresse!

Ordförande

Ordförandens primära roll är att leda styrelsen, ansvara för att årsmötets och styrelsens beslut genomförs, samt att vara sammankallande till styrelsens möten. Det är ordförandens uppgift att se till att alla ledamöter hörs under möten, följa upp åtaganden och förbereda och sprida relevant information inför möten. En ordförande bör därför vara strukturerad och ordningsam, utan att tappa fokus på vad ett av klubbens stora syften är: att göra det enkelt och roligt för medlemmar att klättra tillsammans.
En annan del av ordföranderollen är att representera klubben utåt och det kan därför vara en fördel om denne har bra insyn i och förståelse för klubbens ändamål, arbetssätt och verksamhet och inte skyggar för att stå i rampljuset när det behövs. Som en del av styrelsen ser vi gärna också att du tycker det är roligt med klättring och att du bidrar med dina tankar och idéer om vad styrelsen bör arbeta med för att främja utomhusklättringen i Göteborg och skapa ökad klubbkänsla.
Ordförande är tillsammans med kassör en av föreningens firmatecknare, och väljs för en period av ett år.

Ledamot

Som ledamot arbetar du med de uppgifter som styrelsen gemensamt beslutar på styrelsemötena och du är också kontaktperson mot någon av kommittéerna. Som allra minst måste ledamöterna (undantaget kassör och ordförande) lägga någon eller några timmars arbete per månad. Utöver det beror på vilken ambitionsnivå styrelsen sätter i sin verksamhetsplan och vad ledamöterna har möjlighet till.

Som ledamot ser vi gärna personer som är engagerade och tycker att det är roligt att arbeta för att vi får en aktiv klätterklubb. Då klubben arbetar mycket med att ge stöd till andra medlemmar och kommittéer som vill göra aktiviteter för klubben, är det bra om du gillar att coacha, koordinera och hjälpa medlemmar med hur man planerar och driver igenom olika aktiviteter, snarare än att utföra själva aktiviteterna. Självklart kan även du som styrelsemedlem arbeta med att t.ex. planera och genomföra en klubbklätterträff, workshop eller resa, men din huvuduppgift ät mer att arbeta i styrelsen, som motor och spindeln i nätet, än att rodda saker ute på fältet. Sen är det alltid önskvärt att styrelsens medlemmar är aktiva och närvarande i community:t som de representerar och arbetar för.
Ledamöter väljs för en period av två år, och varje år byts antingen två eller tre av styrelsens fem ledamöter ut. I år har vi förutom det ett fyllnadsval för en period på ett år.

Styrelsens uppdrag

Styrelsen har ett antal arbetsuppgifter som måste göras, såsom att hålla ordning på ekonomin, medlemsregister, etc. Utöver det är det upp till styrelsen hur mycket arbete de vill lägga på klubbens och medlemmarnas utveckling. Styrelsen skall i början av året lägga fram en verksamhetsplan över vad de vill arbeta med under året. Verksamhetsplanen redovisas på årsmötet och skall godkännas av medlemmarna.

Till sin hjälp har klubben också ett antal kommittéer såsom Ninja, utbildnings-, klubbklätterträffs-, och access-kommittén, etc. som arbetar med olika uppdrag för klubben och medlemmarna.

Hör av dig!

Tror du att du vill vara med och göra Göteborg ett ännu bättre community för utomhusklättring? 
Eller vet någon annan som du tycker borde vara med och driva och arbeta med dessa frågor?
Hör då av er till någon av oss i Valberedningen, via sociala medier eller telefon:

  • Camilla Pettersson, 0739-987456
  • Niklas Westerlund, 0707-274848
  • Anna Knutsson, 0730-818672

Vakant plats i valberedningen

Till årsmötet söker klubben efter ytterligare en kandidat till valberedningen.

Valberedningen är en viktig del av klubben – det är de som föreslår kandidater till klubbens styrelse – men samtidigt inte så krävande eller svårt, utan mer socialt och trevligt.

Har du, eller skulle du vilja ha, ett större kontaktnät av klättrare i Göteborg så passar du för uppdraget!

Vill du veta vad det innebär att vara med i valberedningen – kontakta Camilla Pettersson, 0739-987456 eller Niklas Westerlund, 0707 274848.

Valberedningens förslag till styrelse 2019

Enligt Göteborgs Klätterklubbs stadgar skall styrelsen bestå av 7 ledamöter (detta inkluderar då ordförande och kassör) och styrelsen skall också bestå av både män och kvinnor.

Valberedningens uppgift är att på ett opartiskt sätt föreslå medlemmarna vilka kandidater som är bäst skickade att företräda medlemmarna i föreningens styrelse.

Det är dessa två uppdrag årets valberedning har arbetat med, samt föresatsen att teamet också skall kunna arbeta bra tillsammans.
Tyvärr har valberedningen i år inte lyckats rekrytera några nya kvinnor till styrelsen. Vi har identifierat eller fått förslag på ett antal bra kandidater, men tyvärr har ingen av dessa velat arbeta i styrelsen detta år. Dock anser vi att de personer vi föreslår på ett i övrigt bra sätt kommer att kunna representera klubbens medlemmar. Kompetensen vad gäller styrelsearbete är också hög. Med nedan förslag kommer styrelsen bestå av sex män och en kvinna. Continue reading “Valberedningens förslag till styrelse 2019”

Valberedningen söker ledamöter och en kassör till 2019 års styrelse

Valberedningen för Göteborgs Klätterklubb har nu påbörjat sitt arbete med att ta fram förslag till 2019 års styrelse för Göteborgs Klätterklubb. Poster som kommer att komma upp för omval är ordförande, revisor, revisorsuppleant och valberedning (tre valberedningsledamöter) och ombud till specialidrottsdistriktförbundet (SDF).

Vi har särskilt behov av att hitta en kassör och två nya ledamöter. Continue reading “Valberedningen söker ledamöter och en kassör till 2019 års styrelse”