Årsmöte

Årsmötet är klubbens viktigaste organ. Här får alla medlemmar vara med och besluta om budget, verksamhetsplan och styrelsens sammansättning. Medlemmar kan också motionera om vad de vill som berör klubben.

Med start hösten 2017 hålls val av den tillträdande styrelsen på ett separat valmöte under senhösten. På så vis kan den tillträdande styrelsen vara med och påverka verksamhetsplan. Dessutom blir det mer tid till motioner och verksamhetsplanering på det ordinarie årsmötet som äger rum tidigt påföljande år.

Protokoll

Årsmöte 2024, Årsmöteshandlingar 2024

Årsmöte 2023, Årsmöteshandlingar 2023 ,Extra årsmöte 2023

Årsmöte 2022, Åresmöteshandlingar 2022

Årsmöte 2021, Årsmöteshandlingar 2021, Extra Årsmöte, Valmöte 2021

Årsmöte 2020, Årsmöteshandlingar 2020, Valmöte 2020

Årsmöte 2019 , Årsmöteshandlingar 2019, Valmöte 2019

Årsmöte 2018Årsmöteshandlingar 2018, Valmöte 2018

Årsmöte 2017 , Årsmöteshandlingar 2017Valmöte 2017

Årsmöte 2016 , Årsmöteshandlingar 2016 

Årsmöte 2015 , Årsmöteshandlingar 2015extra årsmöte 2015

Årsmöte 2014, extra årsmöte 2014

Årsmöte 2013

Årsmöte 2012

Årsmöte 2011

Årsmöte 2010

Årsmöte 2009, extra årsmöte 2009

Äldre protokoll

Justerade protokoll finns på papper hos klubben.