Styrelsen

Ordförande

Bobby Ong  | ordforande@gbgkk.nu

Kassör

Annegret Render | kassor@gbgkk.nu

Ledamöter

Mattias Bermell Rudfeldt, Siv Bodotter, Erik Karlsson, Anna Knutsson, Gustav Widén

Revisorer

Lars Tinér och Kajsa Thorell

Valberedning

Niklas Westerlund (sammankallande), Nina Wass, Camilla Pettersson


Styrelsen 2018

Det här är medlemmarna i klubbens styrelse för 2018:

Bobby Ong

Bobby Ong. Vår ordförande för 2018 gör sitt fjärde år som medlem i styrelsen. Bobby klättrar nästan allt, i alla fall där man kan säkra sig och står tryggt på marken igen innan natten: is, all sorts klippa, block, aidstegar och plast. Äger den livsvisdom som bara kan förvärvas av en förälder till tonårsbarn. Brinner för att bredda klubben och få fler medlemmar att engagera sig i allt klubben gör.

 

 

 

Annegret Render

Annegret Render. Kassör i klubben och rutinerad efter att ha innehaft samma post under 2016 och 2017. Har som nybliven småbarnsförälder lagt mycket av sin egen klippklättring på is under 2017, men har valt att vara fortsatt aktiv och ha stenkoll på klubbens finanser för 2018. Det är till Annegret du vänder dig om du lagt ut pengar under en klubbresa, har frågor om ditt medlemskap, eller liknande.   

 

 

 

 

 

 

Mattias Bermell Rudfelt

Mattias Bermell Rudfelt. Entusiastisk och rutinerad göteborgsklättrare som påbörjar sitt tredje år i styrelsen. Har hunnit engagera sig i mycket av det klubben gör och har bland annat drivit på för att fler av våra erfarna medlemmar ska påbörja instruktörsutbildning, så att vi på sikt kan hålla ännu fler kurser. Gillar äventyr som långturer och berg. Vill samtidigt vara stark under sina äventyr så han går med samma entusiasm in för det som gör klättrare starka; boulder, sport och plast.

 

 

 

 

 

Kathy McKenny Ek

Kathy McKenny Ek är vår senaste förstärkning till styrelsen från årsmötet 2018 och har nära 20 års klättererfarenhet.

Hon inte bara gjort vanliga fina sprick- och sportleder utan även testat både brett och löst, och har dessutom setts på affisch från Utbybergen på stadens buss- och spårvagnskurer. Brinner för att öka säkerhetsmedvetenheten bland klättrare.

 

 

 

Erik Karlsson

Erik Karlsson. Troligen ett välbekant ansikte för dem som varit på många av dom senaste klubbträffarna. Erik gör sitt andra år i styrelsen och har under 2017 hanterat mycket IT frågor för klubben. Har som personligt klättermål inför 2018 att lite oftare klättra mer än en led innan han börjar softa och gå in för det sociala under klätterdagen.

 

 

 

 

 

 

Anna Knutsson

Anna Knutsson. Ny i styrelsen och ny i klubben. Anna lade sin första kil våren 2017 och har på kort tid blivit helt såld på att klättra naturliga linjer. Började engagera sig i klubben 2017 och var med och roddade i julfesten. Vill jobba för att fler göteborgsklättrare ska våga ta steget från gym till klippa.

 

 

 

 

 

 

Gustav Widén

Gustav Widén. Ny i styrelsen, sekreterare för 2018 och författare till den här texten. Hänger oftast i repet i en bult en bit upp från marken, men gillar även att vid högtidliga tillfällen trivseltradda och toppa ur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens roll är att hålla ihop klubbens verksamhet, men det är bara är en liten del av klubben; mycket av det som händer görs av engagerade medlemmar i  våra kommitteer, av instruktörer som håller kurser, och alla som är med och arrangerar  klätterträffar, ungdomsklättring, träffar med ninja och klubbresor.