Styrelsen

Ordförande

Bobby Ong  | ordforande@gbgkk.nu

Kassör

Oskar Danielsson | kassor@gbgkk.nu

Ledamöter

Mattias Bermell Rudfeldt, Kathy McKenny-Ek, Erik Karlsson, Johnny Pesola, Michael Blomqvist

Revisorer

Ordinarie: Lars Tinér, Kajsa Thorell
Revisorssuppleant: Jonas Lyckegård

Valberedning

Camilla Pettersson (sammankallande), Niklas Westerlund och Anna Knutsson


Styrelsen 2018

Det här är medlemmarna i klubbens styrelse för 2018:

Bobby Ong @ Aiguille du Midi
Bobby Ong

Bobby Ong. Vår ordförande för 2019 gör sitt femte år som medlem i styrelsen. Bobby klättrar nästan allt, i alla fall där man kan säkra sig och står tryggt på marken igen innan natten: is, all sorts klippa, block, aidstegar och plast. Äger den livsvisdom som bara kan förvärvas av en förälder till tonårsbarn. Brinner för att bredda klubben och få fler medlemmar att engagera sig i allt klubben gör.

 

 

Oskar Danielsson

 

 

 

 

Mattias Bermell Rudfelt

Mattias Bermell Rudfelt. Entusiastisk och rutinerad göteborgsklättrare som påbörjar sitt tredje år i styrelsen. Har hunnit engagera sig i mycket av det klubben gör och har bland annat drivit på för att fler av våra erfarna medlemmar ska påbörja instruktörsutbildning, så att vi på sikt kan hålla ännu fler kurser. Gillar äventyr som långturer och berg. Vill samtidigt vara stark under sina äventyr så han går med samma entusiasm in för det som gör klättrare starka; boulder, sport och plast.

 

 

 

 

 

Kathy McKenny Ek

Kathy McKenny Ek är vår senaste förstärkning till styrelsen från årsmötet 2018 och har nära 20 års klättererfarenhet.

Hon inte bara gjort vanliga fina sprick- och sportleder utan även testat både brett och löst, och har dessutom setts på affisch från Utbybergen på stadens buss- och spårvagnskurer. Brinner för att öka säkerhetsmedvetenheten bland klättrare.

 

 

 

Erik Karlsson

Erik Karlsson. Troligen ett välbekant ansikte för dem som varit på många av dom senaste klubbträffarna. Erik gör sitt andra år i styrelsen och har under 2017 hanterat mycket IT frågor för klubben. Har som personligt klättermål inför 2018 att lite oftare klättra mer än en led innan han börjar softa och gå in för det sociala under klätterdagen.

 

 

 

 

Johnny Pesola

 

Michael Blomqvist

 

 

 

Styrelsens roll är att hålla ihop klubbens verksamhet, men det är bara är en liten del av klubben; mycket av det som händer görs av engagerade medlemmar i  våra kommitteer, av instruktörer som håller kurser, och alla som är med och arrangerar  klätterträffar, ungdomsklättring, träffar med ninja och klubbresor.