Styrelsen

Ordförande

Mattias Bermell Rudfeldt  | ordforande@gbgkk.nu

Kassör

Oskar Danielsson | kassor@gbgkk.nu

Ledamöter

Erik Karlsson, Michael Blomqvist, Frida Johansson, Amanda Eliasson, Martin Hallnäs

Revisorer

Ordinarie: Alexandra Nybratt och Kaisa Hamlet Thorel

Revisorssuppleant: Daniel Kristensson

Valberedning

Eva Christine (sammankallande),  Martin Meyerman, en vakant plats


Styrelsen 2020

Det här är medlemmarna i klubbens styrelse för 2018:

Mattias Bermell Rudfelt

Mattias Bermell Rudfelt. Entusiastisk och rutinerad göteborgsklättrare som påbörjar sitt femte år i styrelsen och nybliven ordförande, klippinstruktör och far. Gillar äventyr branta berg men syns även på sportleder och boulder. 

 

 

 

 

 

 

Oskar Danielsson

Oskar Danielsson. Påbörjar sitt andra år som kassör och klättrar allt möjligt från is till inomhus, men trivs bäst på standplats i solen i T-shirt. Håller peppen på topp och låter vädret ta hänsyn till honom! Årets mål som klättrare är att ha roligt samt klättra med sköna personer på roliga platser. 

 

 

 

 

 

Erik Karlsson

Erik Karlsson. Troligen ett välbekant ansikte för dem som varit på många av dom senaste klubbträffarna. Erik gör sitt fjärde år i styrelsen och har drivit många IT frågor till stor gagn för klubben. 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Blomqvist

Michael Blomqvist. En herre och klättrare i sina bästa år som gärna tar med familjen upp på höga berg runt om i Skandinavien . I styrelsen är han sekreterare och tar med årvis med erfarenhet av ideellt engagemang i form av handbollstränare. Michael klättrar allt möjligt och anser att en dag ute på klippan endast är värd namnet om man blir belönad med gott termoskaffe!

 

 

 

 

 

 

Amanda Eliasson

Amanda Eliassson.Amanda har klättrat ca tre år, lite blandat sport och är en aspirerande tradklättrare. I och med att hon är relativt ny till klättervärlden hoppas hon kunna bidra med den lite färskare klättrarens perspektiv i styrelsens arbete. Hon har redan varit aktiv inom klubben ett år som bibliotekarie och är peppad på att engagera sig mer. Hon vill bidra med energi och en vilja att styra upp saker, t ex klätterresor, men vill också inspirera till nya äventyr genom att ordna workshops och föreläsningar. Till våren vore det t ex roligt att anordna en workshop i klätterfoto. För Amanda är klättringsupplevelsen viktigare än graden, och hon vill skapa möjligheter för klubbens medlemmar att träffa nya bekantskaper och uppleva episk klättring ihop.

 

 

Frida Johansson

Frida Johansson. Frida är nyinflyttad i Göteborg, men gammal i klättergemet – hon började klättra hösten 2005 har sedan dess klättrat av och till runt om i Sverige, och har erfarenhet från hur flera andra klubbar i Sverige fungerar.
Hon är van vid sportklättring, men har ambition att bli stabilare på tradklättring. Uteklättring är det som gäller, från tidig vår till sen höst, vilket är helt rätt för klubbens mål för sina medlemmar.
Frida trivs som fisken när hon får klättra tekniskt och balansigt. Ju högre desto bättre. Är tålmodig och enveten vilket till slut gör att hon rör sig uppåt…
Hon är effektiv och vill få saker gjorda. Hon har under årens lopp märkt av ett större slitage på vår närmiljö kring våra klippor och vill att Göteborgs Klätterklubb fortsatt aktivt jobbar för att bevara en bättre miljö där vi medlemmar klättrar.

 

 

Martin Hallnäs

Martin Hallnäs. Martin började klättra inomhus 2016 och gick sin första utomhuskurs 2017. Han fastnade tidigt för tradklättringen men gillar även ibland att klänga på bumlingar och sportleder. Martin är eftertänksam och metodisk och har på kort tid blivit en mycket engagerad medlem i klubben, bl.a. genom att arrangera en del av årets klätterträffar. Han vill gärna bidra till en nystart av klubbens inomhusträffar under den mörka och kalla årstiden samt ett varierat utbud av utomhusträffar

 

 

Styrelsens roll är att hålla ihop klubbens verksamhet, men det är bara är en liten del av klubben; mycket av det som händer görs av engagerade medlemmar i  våra kommitteer, av instruktörer som håller kurser, och alla som är med och arrangerar  klätterträffar, ungdomsklättring, träffar med ninja och klubbresor.