Extra årsmöte

Det ordinarie årsmötet drog ut på tiden på grund av mycket diskussion och flera ändringsyrkanden. Mötet bordlade nedan frågor punkter som kommer behandlas på det extra årsmötet.
* Stadgeändringar
* Vision för klubben
* Medlemsavgift 2022
* Val av SDF-representant
Detaljerad agenda finns att läsa här. På denna länk kommer även övriga möteshandlingar att presenteras inom sinom tid:
https://drive.google.com/…/1E6mw3PsYUkL7SNJrzzGAfTKLMVR…

 

Referat av årsmötet

Klubbens årsmöte hölls helt digitalt den 10 mars. Styrelsen berättade om hur klubben hanterat pandemi-restriktioner under 2020. Att många aktiviteter fick ställas in men att vi fortfarande har haft bibehållna intäktsströmmar vilket resulterat i ett stort överskott i kassan. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och mötet började därmed blicka framåt. 

Styrelsens föreslagna verksamhetsplanen förändrades inget men de olika budgetposterna diskuterades och flera blev utökade, bland annat ungdomsverksamheten, föreläsningar och medlemsbidragen.  Fortsätt läsa ”Referat av årsmötet”

Årsmöte 2021

Välkomna till klubbens årsmöte 2021 den 10 mars kl 18:00. Årsmötet kommer hållas helt digitalt i programmet Microsoft Teams.

Möteslänk

Alla möteshandlingar finns att läsa här. 

Motioner från medlemmar skall ha nått styrelsen senast den 17 februari för att kunna behandlas på mötet.

Två särskilt viktiga punkter vi kommer diskutera på mötet är:

 • Stadgeändringar enligt förslag utarbetat av styrelsen. Styrelsen har gått igenom stadgarna och föreslår uppdateringar i enlighet med hur klubben fungerar i dagsläget samt läsbarhetsförbättringar. Förslaget kommer anslås med länk här inom kort!
 • Utkomst av visionsarbete enligt den motion som antogs på årsmötet 2020 har styrelsen tillsammans de medlemmar som velat delta arbetet med att ta fram en vision. På årsmötet kommer vi diskutera och fastslå klubbens vision och strategiska mål. Förslaget kommer anslås med länk här inom kort!

Föreslagen föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare samt senaste tidpunkt för justering.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6.  
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  1. Motion – Fler firningsankaren i Utby
  2. Proposition 1 – Uppdaterade stadgar 
  3. Proposition 2 – Vision för klubben
  4. Proposition 3 – Medlemsavgifter för 2022
 11. Val till poster som ej tillsats vid valmöte
  1. Valberedning – fyllnadsval av tre vakanser 
  2. SDF – fyllnadsval av en vakans 
 12. Övriga frågor.

Alla möteshandlingar finns att läsa här. 

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Årsmöte 2020

Välkomna till klubbens årsmöte den 9:e mars kl.17.00. Klubben bjuder på mat för dom som anmält sig, själva årsmötet drar igång 18:00.

Vi håller till i Allégården som ligger vid Södra Allégatan 4 centralt i Göteborg. https://goo.gl/maps/kprMvTFfpUR2

Anmälan:
https://docs.google.com/forms/d/11tS3BF6E9O8Motskga_nsG_0tBNp6C1OxoKt4ZPWGao/
Om du inte anmäler dig kan vi inte garantera att du får mat.

Vill du skicka in en motion så gör du det till info@gbgkk.nu. Vi behöver den senast 17 februari för att styrelsen ska kunna göra ett yttrande.

Enligt klubbens stadgar skall följande vara tillgängligt för medlemmarna:

Officiell kallelse med förslag på dagordning, senast 2 mars.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, senast 2 mars.
Materialet kommer att finnas tillgängligt på klubbens hemsida via länken nedan senast vid utsatt datum (2 mars).

Läs alla dokument inför årsmötet här:
https://drive.google.com/drive/folders/13-xS9IvyiyOprNN_SnC7X4kGBx_c5dSW?usp=sharing

Preliminär dagordning finner du i våra stadgar

Varmt välkomna

// Styrelsen

Snart är det dags för årsmöte

Måndagen den 18:e mars är det dags för klubbens årsmöte. Nu finns alla dokument ute inför årsmötet.

Lite tips inför årsmötet

 • Glöm inte bort att betala medlemsavgiften om du vill ha rösträtt på mötet
 • Anmäl att du kommer till årsmötet, senast torsdag den 14:e mars om du vill ha mat

Alla länkar och annan information hittar du på event sidan för årsmötet.

Årsmöte 2019

Välkomna till klubbens årsmöte den 18:e mars kl.18.00. Vi inleder med mat och drar igång årsmötet 18:30.

Vi håller till i Allégården som ligger vid Södra Allégatan 4 centralt i Göteborg. https://goo.gl/maps/kprMvTFfpUR2

Klubben bjuder på mat under mötet (vegetariskt), ange eventuella allergier i anmälan. Anmäl dig genom att fylla i anmälningsformuläret. Om du vill ha mat anmäl dig senast torsdag den 14:e mars.

Vill du skicka in en motion så gör du det till info@gbgkk.nu. Vi behöver den senast 25 februari för att styrelsen ska kunna göra ett yttrande.

Enligt klubbens stadgar skall följande vara tillgängligt för medlemmarna:

 • Officiell kallelse med förslag på dagordning, senast 18 februari.
 • Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, senast 11 mars.

Materialet kommer att finnas tillgängligt på klubbens hemsida via länken nedan senast vid utsatt datum (11 mars).

Läs alla dokument inför årsmötet

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare samt senaste tidpunkt för justering.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets ochräkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  1. Komplettera Göteborgs Klätterklubbs bultpolicy med krav på rapportering
 11. Val till poster som ej tillsats vid valmöte
  1. val av en ledamot till valberedningen för en tid av ett år (vakant post)
 12. Övriga frågor.

Varmt välkomna

// Styrelsen

 

Boulderhall, bult och budget. Vad hände på årsmötet 2018?

Årsmötet 2018 är avklarat. Det officiella protokollet dröjer några veckor, men här följer en kort sammanfattning av det viktigaste.

Den avgående styrelsen kan ta en suck av lättnad efter att beviljats ansvarsfrihet, och en klapp på axeln av revisorn för fin bokföring och bra aktivitet i klubben. Kursverksamhet, ungdomsklättring och klubbträffar har gått på högvarv. Klubben har stora tillgångar, och en ekonomi som går med rejält plus. Detta beror bland annat på stor beläggning på kurser, många medlemmar, och bidrag som trillat in sent. Det beror också i viss mån på att en del kommittéer och aktiviteter inte spenderat vad som budgeterats i fjol. Fortsätt läsa ”Boulderhall, bult och budget. Vad hände på årsmötet 2018?”

Årsmöte den 13 mars, 2018

Göteborgs Klätterklubbs årsmöte äger rum tisdagen den 13:e mars med start 18:00 i Valhalla Sporthall, D-Hall (sammanträdesrum).

Klubben kommer bjuda på vegetariskt mat så glöm inte bort att anmäla dig samt uppge allergi.

Alla dokument inför årsmötet finns nu tillgängliga på vår sida med dokument. Där hittar du allt från dagordning, motioner, budget till verksamhetsplan och mycket mer.

Styrelsen önskar alla medlemmar varmt välkomna!

Ps. Glöm inte bort att betala medlemsavgiften innan årsmötet om du vill vara med och använda din rösträtt på årsmötet Ds.

Årsmöte 2018

Välkomna till klubbens årliga årsmöte som startar kl 18:00, tisdag den 13 mars, i Valhalla Sporthall, D-Hall (sammanträdesrum).

Under Dokument nedan finns dagordning (uppdaterad 6/3), och de dokument som föreningens stadgar föreskriver; verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande.

Länk till facebook-event

Anmälan

Anmäl att du kommer och någon eventuell matpreferens här

Dokument