Nytur och bultning

Nytur

Att göra nyturer är roligt och spännande. Rapportera din nytur, gärna tillsammans med en bild, en beskrivning, ett namn och en grad. Använd till exempel facebookgruppen Klättring i Göteborg med omnejd, eller kontakta guideboksförfattaren för området. Då får andra klättrare veta att leden finns, och fler får chansen att testa ditt mästerverk!

Bultning

Bultning innebär alltid åverkan på klippan, men kan också öppna fina linjer som inte hade kunnat ledas annars. Det är alltid en balansgång. I olika områden gäller lite olika etik (informella regler). Generellt kan man säga att man bör låta klippan styra, och inte bulta linjer som går att säkra naturligt. Man bör också tänka på accessläget. I stora delar av Göteborg gäller totalt bultstopp, i andra är det mer fritt. Klubbens årsmöte har antagit följande Bultpolicy (version 5), där kan du se vilka områden som är bultfria och vilka som är sportklippor.

Ofta är vi lite hemliga med projekt. Men det blir oftast bäst om man kommunicerar öppet kring planerad bultning, särskilt i etablerade områden. Leder som redan är gjorda ska man lämna som de är. Vid tveksamhet, fråga erfarna klättrare och hör dig för med klubben! Alla gjorda leder finns inte med i guideboken.