Bli medlem

Snabbt om medlemskap:

  • Medlemskap sker per kalenderår (alla medlemskap upphör 31 december).
  • Nya medlemmar som går med i klubben i december har medlemskap även för kommande år.
  • Gamla medlemmar kan förnya sitt medlemskap från och med 1 januari. Det går inte längre att förnya i december på grund av ett medlemssystem.
  • Om du går med under januari räknas ditt medlemskap retroaktivt från den 1 januari annars gäller medlemskapet från den dag betalningen når klubbens konto och formuläret är ifyllt.

Registrera medlemskap

Registrering görs i två steg: betala medlemsavgift och fyll i formuläret.

  1. Fyll i medlemsformuläret OBS även för dig som förnyar ditt medlemskap!
  2. Betala medlemsavgiften
    • Avgiften är 320 kr om du är senior (född 1999 eller tidigare), och 215 kr om du är junior (född 2000 eller senare)
    • Avgiften betalas till Plusgiro 72 61 69-6, skriv personnummer och namn som meddelande, t.ex: 730101-1234 Göte Borg

Övriga frågor

Undrar du om du är medlem, eller har frågor om varför du inte får Bergsport, medlemskort med mera, gå till Om medlemskap.

Reducerad medlemsavgift: Borttaget

Tidigare har alternativet funnits att endast betala en reducerad avgift om du redan är medlem i en annan klubb ansluten till Svenska Klätterförbundet (SKF). Tyvärr kan vi inte erbjuda det alternativet längre då SKF inte stödjer det.