Bli medlem

Snabbt om medlemskap:

  • Medlemskap sker per kalenderår (alla medlemskap upphör 31 december).
  • Nya medlemmar som går med i klubben i december har medlemskap även för kommande år.
  • Nuvarande medlemmar kan förlänga sitt medlemskap genom att betala faktura som kommer på mail i början av December.
  • Om du går med under januari räknas ditt medlemskap retroaktivt från den 1 januari annars gäller medlemskapet från den dag betalningen når klubbens konto och formuläret är ifyllt.

Nya medlemmar -registrera medlemskap

Registrering görs i två steg: betala medlemsavgift och fyll i formuläret.

  1. Fyll i medlemsformuläret
  2. Betala medlemsavgiften
    • Avgiften är 320 kr om du är senior (född 1999 eller tidigare), och 215 kr om du är junior (född 2000 eller senare)
    • Avgiften betalas till Plusgiro 72 61 69-6, skriv personnummer och namn som meddelande, t.ex: 730101-1234 Göte Borg

Redan medlem -förnya medlemskap

Från och med December 2018 skickar klubben ut mail med en faktura på medlemsavgift för nästkommande år. För att förlänga ditt medlemskap räcker det att betala medlemsavgiften via fakturan, du behöver inte fylla i någon ytterligare information.

Övriga frågor

Undrar du om du är medlem, eller har frågor om varför du inte får Bergsport, medlemskort med mera, gå till Om medlemskap.

Reducerad medlemsavgift: Borttaget

Tidigare har alternativet funnits att endast betala en reducerad avgift om du redan är medlem i en annan klubb ansluten till Svenska Klätterförbundet (SKF). Tyvärr kan vi inte erbjuda det alternativet längre då SKF inte stödjer det.