Bli medlem

Snabbt om medlemskap:

  • Medlemskap sker per kalenderår (alla medlemskap upphör 31 december).
  • Nya medlemmar som går med i klubben i december har medlemskap även för kommande år.
  • Om du går med under januari räknas ditt medlemskap retroaktivt från den 1 januari annars gäller medlemskapet från den dag betalningen når klubbens konto och formuläret är ifyllt.

MyClub

  • Från och med Oktober 2022 hanteras medlemsregistret via MyClub!
  • Redan medlem? Logga in där och se till att er e-post mm. är uppdaterad och korrekt!

Nya medlemmar -registrera medlemskap

Följ instruktionerna här!

Redan medlem -förnya medlemskap

För att förlänga ditt medlemskap betalar du den faktura/påminnelse som du får från MyClub. Om du inte får någon information, logga in på MyClub och se till att e-post addressen är korrekt!

Övriga frågor

Undrar du om du är medlem, eller har frågor om varför du inte får Bergsport, medlemskort med mera, gå till Om medlemskap.

Reducerad medlemsavgift: Borttaget

Tidigare har alternativet funnits att endast betala en reducerad avgift om du redan är medlem i en annan klubb ansluten till Svenska Klätterförbundet (SKF). Tyvärr kan vi inte erbjuda det alternativet längre då SKF inte stödjer det.