Årsmöte 2019

Välkomna till klubbens årsmöte den 18:e mars kl.18.00. Vi inleder med mat och drar igång årsmötet 18:30.

Vi håller till i Allégården som ligger vid Södra Allégatan 4 centralt i Göteborg. https://goo.gl/maps/kprMvTFfpUR2

Klubben bjuder på mat under mötet (vegetariskt), ange eventuella allergier i anmälan. Anmäl dig genom att fylla i anmälningsformuläret. Om du vill ha mat anmäl dig senast torsdag den 14:e mars.

Vill du skicka in en motion så gör du det till info@gbgkk.nu. Vi behöver den senast 25 februari för att styrelsen ska kunna göra ett yttrande.

Enligt klubbens stadgar skall följande vara tillgängligt för medlemmarna:

 • Officiell kallelse med förslag på dagordning, senast 18 februari.
 • Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, senast 11 mars.

Materialet kommer att finnas tillgängligt på klubbens hemsida via länken nedan senast vid utsatt datum (11 mars).

Läs alla dokument inför årsmötet

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare samt senaste tidpunkt för justering.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets ochräkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  1. Komplettera Göteborgs Klätterklubbs bultpolicy med krav på rapportering
 11. Val till poster som ej tillsats vid valmöte
  1. val av en ledamot till valberedningen för en tid av ett år (vakant post)
 12. Övriga frågor.

Varmt välkomna

// Styrelsen

 

Planeringsmöte för vårens klätterträffar

Utomhussäsongen närmar sig med stormsteg och så gör också Göteborgs klätterklubbs klubbklätterträffar utomhus.

På måndag är alla som är intresserade av att engagera sig i träffarna välkomna till planeringsmöte på Fjällsport. Planen är att vi skall diskutera hur vi vill att träffarna skall se ut samt vart och när de skall hållas. Förhoppningsvis går vi därifrån med ett färdigt vårschema!

Vilken sorts träffar som kommer hållas är beroende på deltagarnas intresse. Är du jättesugen på en boulderträff, sport- eller aidklätterträff (som omväxling från de tradklätterträffar som hittills oftast hållits)? Kom då och var med och styr upp det.

Välkomna!

Planeringsmöte klubbklätterträffar

Utomhussäsongen närmar sig med stormsteg och så gör också Göteborgs klätterklubbs klubbklätterträffar utomhus.

På måndag är alla som är intresserade av att engagera sig i träffarna välkomna till planeringsmöte på Fjällsport. Planen är att vi skall diskutera hur vi vill att träffarna skall se ut samt vart och när de skall hållas. Förhoppningsvis går vi därifrån med ett färdigt vårschema!

Vilken sorts träffar som kommer hållas är beroende på deltagarnas intresse. Är du jättesugen på en boulderträff, sport- eller aidklätterträff (som omväxling från de tradklätterträffar som hittills oftast hållits)? Kom då och var med och styr upp det.

Välkomna!

Rädda och bredda ungdomsklättringen

I styrelsen och andra forum har det flera gånger diskuterats vad vi vill med ungdomsklättringen och hur vi kan få igång utomhusaktiviteter med ungdomarna. Har du tankar och idéer om hur klubbens ungdomsverksamhet borde se ut? Har du egna ungdomsdrömmar som du vill förverkliga? Kom till Fjällsport tisdag kväll 24/10 kl 19:00!
Klubben bedriver idag ungdomsverksamhet i form av inomhusklättring på Klätterfabriken. Under flera år har Niklas Westerlund varit eldsjälen som hållit verksamheten rullande. Niklas kommer inte fortsätta med detta till våren. För att klubben ska kunna bedriva ungdomsklättring behöver vi engagerade personer. Personer som på olika sätt kan tänka sig att bidra för att våra ungdomar ska få upptäcka och njuta av klättringens tjusning. Vill du vara en av dessa engagerade personer?  Kom till Fjällsport tisdag kväll 24/10 kl 19:00!