Klubbresor

Haegefjell i Norge

Klätterresor är det roligaste som finns, särskilt om man är ett gott gäng! En klubbresa ska vara ett forum för inspiration genom klättring, klubbengagemang och möten med andra medlemmar. Alla medlemmar är välkomna, förutsatt att man kan klättra självständigt. Man får åka med även om man inte har någon klätterkompis.

Målet kan vara en timme bort eller tio. Ibland bokar vi minibussar, ibland löser vi det med egna bilar. Klubben kan gå in med ett bidrag för en del av kostnaderna. Läs mer i resepolicyn (nedan).

Klubbresor är normalt inte avsedda som en introduktion för nybörjare om så inte är uttalat. Alla deltagare förväntas kunna klättra, med andra ord kan man inte förvänta sig att andra kommer att hjälpa till om dom inte personligen lovat detta. Klubben har ibland arrangerat introduktionsresor, men då ställs större krav på arrangörerna. Exempel på detta kan vara isklätterresorna till bland annat Hemsedal. Då kan upplägget vara sådant att erfarna isklättrare klättrar med nybörjare (på is) som en form av introduktion.

Bland genomförda klubbresor kan nämnas:

  • Lofoten
  • Hemsedal (isklättring)
  • Haugtjern utanför Oslo
  • Tunabergsträffen
  • Ågelsjön

Alla medlemmar kan ta initiativ till klubbresor. Ta kontakt med styrelsen om du har en idé!

Kom ihåg att destinationen ska vara av ett brett intresse, och inbjudan till resan måste kunna nå ut till alla medlemmar i god tid före resan.

Hur arrangerar jag en klubbresa?

Läs vår lathund för att arrangera klubbresa, där finns mycket information och tips!

Viktiga dokument

Resepolicy