Om medlemskap

Välkommen som medlem i klubben! (Om du inte redan är medlem, läs Bli medlem.)

Göteborgs Klätterklubb är en av Sveriges största och äldsta klätterklubbar. Göteborgs Klätterklubb var en av de ursprungliga sex klubbarna som grundade Svenska Klätterförbundet år 1973. Allt sedan dess har vi varit en förening av klättrare för klättrare!

Som medlem får du vara med på våra resor,klätterträffar, fester och andra aktiviteter. Vi anordnar olika utbildningar och kurser med våra egna auktoriserade instruktörer som bara är till för dig som medlem. För dig som är i åldern 13-18 år har vi även organiserad ungdomsklättring.

Göteborgs Klätterklubb är en klubb med fokus på utomhusklättring och som sådan är vi mycket måna om tillgången till våra klippor (access). Utan klätterklubbarnas accessarbete skulle det råda klätterförbud på många av våra bästa klätterklippor. Genom att bli medlem stöttar du vårt viktiga arbete med att hålla alla fantastiska klippor tillgängliga för oss klättrare. Vi håller kontakt med markägare, upprättar räddningsplaner tillsammans med räddningstjänsten, diskuterar parkeringsfrågor, ordnar städdagar, byter ut gamla bultar, m.m.

Som medlem i Göteborgs Klätterklubb blir du medlem i en klubb ansluten till  Svenska Klätterförbundet (SKF). Genom medlemskap i en klubb ansluten till SKF får du olika rabatter och förmåner samt en klätterförsäkring.

Välkommen som medlem i klubben!

Bli medlem

Vad är medlemsförsäkringen?

Förbundets information om medlemsförsäkringen finns här:
Försäkringsinformation

Från och med 2019 så ingår en reseförsäkring i medlemskapet, tidigare behövdes en tilläggsförsäkring för klättring utanför Norden. Läs mer om reseförsäkring i medlemskapet.

Hur fort blir jag medlem?

Så fort din medlemsavgift har nått vårt konto så är du medlem och därmed försäkrad. Medlemskapet och försäkringen gäller per kalenderår, förutom inbetalningar gjorda i december, som även ger medlemskap för nästkommande år.

Digitalt medlemskort?

Från och med 2018 så skickar förbundet inte ut tryckta medlemskort, istället kan alla skaffa sig en inloggning på bergsport.se och där ladda ner information om sitt medlemskap.

All information om hur man går till väga kan mani hitta på förbundets hemsida om medlemskap.

Om det krånglar eller man vill ha ytterligare information kan man antingen maila  Andreas på Sveska Klätterförbundet andreas.enqvist@klatterforbundet.se eller till vår egen administration av medlemmar medlemsregistret@gbgkk.nu

När får jag Bergsport?

Tidningen Bergsport har återigen börjats ge ut och den kommer att dimpa ner i brevlådan två ggr per år.

Jag har fler frågor!

Skicka ett mail till medlemsregistret@gbgkk.nu så hjälper vi dig att lösa det.