Access

Klättrare ovanför Rönnleden i Utby.

Inom klättring pratar man om access i betydelsen “tillgång till klippor”. Vi frågar oss vad vi måste göra för att kunna fortsätta klättra på våra klippor, och utveckla nya berg.

Accessarbetet är i så stor utsträckning som möjligt förebyggande. Om ett problem uppstår så är det ofta mycket arbetsamt att få allt bra igen. Därför har Göteborgs klätterklubb en accesskommitté som har kontakt med myndigheter, markägare, närboende och klättrare.

Ska du ut och klättra? Tänk på accessen!

 • Kolla i accessdatabasenaccessnyheter från klubben och läs eventuella skyltar vid klippan. (Informationen i guideboken kan vara inaktuell.)
 • Håll låg profil vid klippan, ta med dig ditt skräp hem och tänk på hur du parkerar bilen. Visa alltid hänsyn mot närboende! Tänk på: Bilar, buller och bajs – se filmen!
 • Påminn inresta eller särskilt glömska klättrare att sköta sig.

… så kan vi tillsammans säkra tillgången till omnejdens fina klippar – nu och i framtiden!

Upplever du accessproblem?

Tror du att dom som bor vid klippan stör sig på klättrare? Misstänker du att djurlivet störs av klättrare? Är du själv närboende eller markägare?

 1. Kolla om accessdatabasen redan innehåller dessa uppgifter för den specifika klippan.
 2. Kontakta klubben som är ansvarig för klippan. Är det en klippa som Göteborgs klätterklubb är ansvarig för, kontakta då accesskommittén genom att skicka ett mail till access@gbgkk.nu

Accesskommittén kommer ta hand om ditt ärende och utreda hur vi går vidare. Kanske tar vi kontakt med markägare eller myndigheter. Är det ett problem som alla klättrare behöver känna till kommer informationen skickas vidare till accessdatabasen som Svenska klätterförbundet ansvarar för. I samråd med Svenska klätterförbudet ser vi om informationen behöver spridas vidare i ytterligare kanaler.

Klippor där Göteborgs Klätterklubb har accessansvar

 • Gärdsås
 • Utby
 • Fjällbo
 • Lexby
 • Sandsjöbacka
 • Ålgårda (här råder klätterförbud)

Gemensamt ansvar med Kvibergs Klätterklubb

 • Aspen
 • Seglora

Annan bra information

Alla klättrare bör någon gång ha tittat igenom UIAA Mountain Ethics Declaration. Den beskriver vad som anses vara god stil i bergen. Även Svenska Klätterförbundets information om allemansrätten och klättring är en viktig del för att kunna förebygga problem. Vill du veta mer om hur accesskommittén arbetar så har styrelsen gett kommittén en Arbetsbeskrivning för accesskommittén.

Om du har spanat in en fin klippa och undrar hur du går tillväga för att utveckla klättring där, läs Nytur och bultning.