Bidra till Climb In 2023

Här är sidan för alla volontärer och medhjälpare för Climb In 2023.

Tack för att du vill hjälpa till!

Under helgen kommer vi att behöva många medhjälpare som kan vara med på aktiviteter. Du behöver inte vara klätterexpert för att hjälpa till.

Vi letar efter…

  • Infödingar som vill klättra med utbölingar
  • Hjälpinstruktörer som vill säkra på prova-på klättring, speedklättring och andra jippon
  • Klätterinstruktörer som kan hålla i clinics
  • Klättercoacher för ungdomsklättring och prova-på klättring
  • Kommittémedlemmar som vill fika
  • Hjälpande händer under fredagen för att sätta upp base camp, Portaledge osv
  • Grillmästare under söndagens gemensamma grillkväll
  • Peppade klättrare som kan komma med glada tillrop

Maila oscar.palm10@gmail.com för mer information

Uppklättring och övningar pågår i två dagar.