Riskerna med simultanfirning

Den amerikanska klättraren Brad Gobright omkom i en firningsolycka i Mexiko den 27 november. Denna artikel handlar inte om den specifika olyckan, eftersom en detaljerad analys inte gjorts på plats ännu. Däremot vet vi att olyckan skedde under så kallad simultanfirning, och detta kan vara ett tillfälle att reflektera över för- och nackdelar med just simultanfirning.

Simultanfirning handlar om att två klättrare firar samtidigt på varsin ände av samma rep. Varje klättrare har alltså bara ena repet i sin broms, och de fungerar som motvikt åt varandra. Repet löper fritt genom ankaret, för att det ska kunna dras ned efter firningen.

Bilden kommer från https://www.mountaineeringmethodology.com.

Metoden ger viss tidsbesparing – den ena klättraren behöver inte vänta tills den andre har nått nästa firningsankare. Man slipper också kommunikationsproblem när den första ska ropa “rep fritt”. Ytterligare en fördel är att vid trassliga firningar, särskilt på flack eller buskig terräng, så kan båda klättrarna vara aktiva i att trassla upp rep. Slutligen är det ganska trevligt att fira tillsammans. (Kanske kan man nämna här att det finns tillfällen, exempelvis på toppen av pinnackel, då ankare helt saknas och motviktsfirning på varsin sida av en formation är enda lösningen.)

Dessa fördelar till trots är simultanfirning ovanligt, och det finns goda skäl till det.

Det mest uppenbara är att lasten på ankaret blir dubbelt så stor som vid vanlig firning. Inte att rekommendera på snö och is, med andra ord. Men det finns ett djupare problem.

Vid riskanalys brukar man ibland något förenklat tala om risk som produkten av sannolikhet att något går fel och konsekvenserna om det sker. Vid simultanfirning blir den här ekvationen särskilt ogynnsam. Om vilken som helst av klättrarna gör ett misstag och tappar kontrollen över repet, så faller BÅDA fritt tills de når slutet av repet. Om det då dessutom saknas stoppknutar så kommer klättrarna att fortsätta falla, med fatala konsekvenser. (Det var detta som skedde i Gobrights fall, men med den lyckosamma omständigheten att partnern landade på en hylla och överlevde.) Vi ser alltså en teoretiskt fördubblad sannolikhet och fördubblad konsekvens.

Det finns många sätt att öka säkerheten vid simultanfirning.

 • Kamratkontroll. Båda måste kunna lita på att den andre är korrekt inkopplad.
 • Tydlig kommunikation både i början och slutet av firningen. “Säkring klar” och “Kan jag lägga av?” fungerar tex bra.
 • Prussikar, för att minska risken att tappa kontrollen.
 • Stoppknutar. De borde vara obligatoriska vid all firning, men blir livsavgörande här. Märkväl att detta gäller även om du kan se att båda ändarna av repet når ner till marken. För om ena klättraren tappar kontrollen så kommer dennes ände av repet plötsligt att fara uppåt.
 • Man kan rigga repet som man gör för firning med Grigri (https://www.vdiffclimbing.com/grigri/), så att ena änden av repet låses, medan den andra går att dra ner. Det betyder att klättrare A är helt oberoende av B, men inte tvärtom. Klättrare A ska då vara den mer erfarne.
Bilden kommer från https://www.vdiffclimbing.com/grigri

Om man, för att spara tid, väljer bort dessa möjligheter, så måste man vara medveten om att man i princip solar, med två liv i potten. Det förutsätter att båda klättrarna är pigga, erfarna, och har järnkoll på situationen. Öva hemma med din partner (och backuprep) om detta är något du tror att du kommer att använda!

Valberedningens förslag till styrelse 2020

ValmöteEnligt Göteborgs Klätterklubbs stadgar skall styrelsen bestå av 7 ledamöter (detta inkluderar då ordförande och kassör) och styrelsen skall också bestå av både män och kvinnor.

Valberedningens uppgift är att på ett opartiskt sätt föreslå medlemmarna vilka kandidater som är bäst skickade att företräda medlemmarna i föreningens styrelse.

För 2020 års styrelse ska ordförande, kassör, två ledamöter på två års mandattid samt fyllnadsval för en ledamot på ett års mandat väljas. För dessa poster föreslår valberedningen:

Mattias Bermell Rudfeldt som ordförande
Oskar Danielsson som kassör
Martin Hallnäs som ledamot i två år
Amanda Eliasson som ledamot i två år
Frida Johansson som ledamot i ett år.

 

Viktigt att påpeka är att vaberedningen inte väljer styrelse – de som väljer styrelse är de medlemmar som kommer till valmötet. Om man inte är nöjd med valberedningens förslag står det alltså alla medlemmar fritt att föreslå andra kandidater eller sig själv som styrelseledamot.

Nedan följer motivationer och beskrivningar av de nominerade

Ordförande

Mattias

Mattias har arbetat i styrelsen sedan fyra år tillbaka och är ett bekant ansikte i klubben. Han har varit inblandad i de flesta delar av klubbens verksamhet och syns ofta i Utby.
Han började klättra när han flyttade hit för snart tio år och har sedan dess utövat de flesta discipliner samt i år blivit auktoriserad klippinstruktör.
– Som ordförande skulle jag fokusera på att vi ska klättra och ha kul tillsammans. Det ska vi göra på träffar, på resor, på kurser, på workshops, på bildvisning, runt lägereldar och mycket mer. Vi vet att detta är vad medlemmarna vill och jag ser det som styrelsens ansvar att få det att hända!
– Jag tycker att det bästa med Göteborgs Klätterklubb är hur breda vi är inom sporten och bland medlemmarna, vi är gamla och unga, erfarna och nybörjare och håller på med ungefär allt som kan kallas för klättring!

Kassör

Oskar

Oskar är en positiv, lösningsfokuserad och driven styrelseledamot som vill bidra till en högre aktivitet i klubben. Han har varit en uppskattad kassör i styrelsen i ett år, och har haft tid att fundera på vad han tycker en klätterklubb och en styrelse bör syssla med.
Han trycker på att styrelsen – förutom saker som att skapa förutsättningar för säker klättring – måste stötta och framhäva kärnverksamheten och underlätta för att fler medlemmar ska engagera sig i och få tillgång till att klättra och ha roligt tillsammans, på klätterträffar, resor och kurser under klubbens paraply.

Ledamot

Martin

Martin började klättra inomhus 2016 och gick sin första utomhuskurs 2017. Han fastnade tidigt för tradklättringen men gillar även ibland att klänga på bumlingar och sportleder. Martin är eftertänksam och metodisk och har på kort tid blivit en mycket engagerad medlem i klubben, bl.a. genom att arrangera en del av årets klätterträffar. Han vill gärna bidra till en nystart av klubbens inomhusträffar under den mörka och kalla årstiden samt ett varierat utbud av utomhusträffar

Amanda

Amanda har klättrat ca tre år, lite blandat sport och är en aspirerande tradklättrare. I och med att hon är relativt ny till klättervärlden hoppas hon kunna bidra med den lite färskare klättrarens perspektiv i styrelsens arbete. Hon har redan varit aktiv inom klubben ett år som bibliotekarie och är peppad på att engagera sig mer. Hon vill bidra med energi och en vilja att styra upp saker, t ex klätterresor, men vill också inspirera till nya äventyr genom att ordna workshops och föreläsningar. Till våren vore det t ex roligt att anordna en workshop i klätterfoto. För Amanda är klättringsupplevelsen viktigare än graden, och hon vill skapa möjligheter för klubbens medlemmar att träffa nya bekantskaper och uppleva episk klättring ihop.

Frida

Frida är nyinflyttad i Göteborg, men gammal i klättergemet – hon började klättra hösten 2005 har sedan dess klättrat av och till runt om i Sverige, och har erfarenhet från hur flera andra klubbar i Sverige fungerar.
Hon är van vid sportklättring, men har ambition att bli stabilare på tradklättring. Uteklättring är det som gäller, från tidig vår till sen höst, vilket är helt rätt för klubbens mål för sina medlemmar.
Frida trivs som fisken när hon får klättra tekniskt och balansigt. Ju högre desto bättre. Är tålmodig och enveten vilket till slut gör att hon rör sig uppåt…
Hon är effektiv och vill få saker gjorda. Hon har under årens lopp märkt av ett större slitage på vår närmiljö kring våra klippor och vill att Göteborgs Klätterklubb fortsatt aktivt jobbar för att bevara en bättre miljö där vi medlemmar klättrar.

Vill du sitta i valberedningen?

Inför valmötet söker klubben efter nya kandidater till valberedningen, eftersom de sittande ledamöterna har till slut har uttömt sina kontaktnät.

Valberedningen är en viktig del av klubben – det är de som föreslår kandidater till klubbens styrelse – men samtidigt inte så krävande eller svårt, utan mer socialt och trevligt.
Har du, eller skulle du vilja ha, ett större kontaktnät av klättrare i Göteborg så passar du för uppdraget!

Vill du kandidera – anmäl dig och kom på valmötet och meddela ditt intresse!

Vill du först veta mer om vad det innebär att vara med i valberedningen – kontakta:

 • Camilla Pettersson, 0739-987456
 • Niklas Westerlund, 0707-274848
 • Anna Knutsson, 0730-81 86 72

Tio nya aidklättrare efter höstens kurser

Under november har klubben hållit två kurser i aidklättring. Instruktörerna Per Forsberg, Martin Meyerman och John Liungman utbildade sammanlagt tio personer i konsten att ta sig uppför en vägg med alla till buds stående medel.

Erik Thorsell aidar på Koskenkorva-väggen. Foto: Oskar Danielsson

Continue reading “Tio nya aidklättrare efter höstens kurser”

Valberedningen söker ledamöter och ordförande till 2020 års styrelse

Valberedningen för Göteborgs Klätterklubb arbetar för närvarande med att ta fram sitt förslag till 2020 års styrelse för Göteborgs Klätterklubb.
Samtliga poster som kommer att komma upp för omval i år är ordförande, kassör, tre ledamöter, revisorer, revisorsuppleant, tre valberedningsledamöter, samt ombud till specialidrottsdistriktförbundet (SDF).

Vakanta poster

Vi har i år särskilt behov av att hitta en ny ordförande och nya styrelseledamöter – på uppdrag om ett eller två år.
Continue reading “Valberedningen söker ledamöter och ordförande till 2020 års styrelse”

Nyhetsbrev för hösten

Hej, just nu händer det en del i vår klubb och då passar det bra att summera ihop allting i ett nyhetsbrev. 

Julfest och sociala arrangemang 

Det börjar lida mot jul och traditionsenligt skall det arrangeras en julfest. För att det skall bli en fest behöver vi hjälpas åt att skap den. Planen är därför att träffas på Fjällsport onsdagen den 30 Oktober klockan 18 och spåna tillsammans. Den initiala tanken är även i år att samköra julfest och valmöte.  Continue reading “Nyhetsbrev för hösten”

Städdag i Utby

Dags för den årliga städdagen i Utby! Vi ses på ängen i Utby söndag den 20:e Oktober kl 10:30 och tar ett varv runt Utby, Fjällbo, och Gärdsås klipporna med soppsäckar. Detta gör vi för att hålla området snyggt och klättrares anseende högt hos Utbys boende och besökare.

Efteråt bjuder klubben in till mat och häng vid ängen. Ta med kläder för vädret samt handskar och klätterutrustning om du vill klättra efteråt. Väl mött!

Rätta svar och vinnare – Climb In Tipspromenad

Bra kämpat alla vertikala tipspromenadare! Bärga nyfikenheten, för här kommer de rätta svaren.

1. A. Free Solo vann en Oscar.
2. D. 32 pitcher så som Tommy Caldwell och Kevin Jorgeson klättrade den.
3. C . Det behövs endast 9 fingrar för att leda en 9a multipitch.
4. B. Klubbresan till Nissedal äger rum 5-9 juni.
5. A. Man vill ha Sylvester Stallones bultpistol på selen (juryn medger dock att frågan är subjektiv)
6. C. Klubbens bibliotek har äran att husera hos Fjällsport.
7. C. Uttrycket Beta kommer från 80-tals filmformatet Betamax.
8. B. Det badkarsstora blocket av diabas är tyngst.
9. D. Klubbmedlemmarna ville till Rjukan och klättra is.
10. A. En European Death Knot är en vanlig dubbel överhandsknut, alltså översta bilden.

Vi har dragit en värdig vinnare bland de korrekt ifyllda svaren, grattis Magnus O och John E! Klubben kontaktar er för att att överlämna priset!

Information från Partille kommun

Under året som gått har Göteborgs Klätterklubb varit i tät kontakt med Partille kommun, och klubben fortsätter att lägga ner mycket tid och arbete för att få till en bra situation där alla parter är nöjda.

Partille kommun vill framföra följande, som gäller i hela kommunen:

 • Klätter-förbudet i Lexby är upphävt
 • ALLA åtgärder och ingrepp som görs i naturen ska kommuniceras till markägaren (kommunen) och beviljas innan åtgärder sker. Detta gäller även nedtagning av mossa och sly
 • Ansvaret ligger hos den enskilde klättraren att bedöma säkerheten på bultar och leder när man klättrar
 • Alla större förändringar av naturmiljön ska sökas samråd om hos Länsstyrelsen

Continue reading “Information från Partille kommun”

Snart är det dags för årsmöte

Måndagen den 18:e mars är det dags för klubbens årsmöte. Nu finns alla dokument ute inför årsmötet.

Lite tips inför årsmötet

 • Glöm inte bort att betala medlemsavgiften om du vill ha rösträtt på mötet
 • Anmäl att du kommer till årsmötet, senast torsdag den 14:e mars om du vill ha mat

Alla länkar och annan information hittar du på event sidan för årsmötet.

Vakant plats i valberedningen

Till årsmötet söker klubben efter ytterligare en kandidat till valberedningen.

Valberedningen är en viktig del av klubben – det är de som föreslår kandidater till klubbens styrelse – men samtidigt inte så krävande eller svårt, utan mer socialt och trevligt.

Har du, eller skulle du vilja ha, ett större kontaktnät av klättrare i Göteborg så passar du för uppdraget!

Vill du veta vad det innebär att vara med i valberedningen – kontakta Camilla Pettersson, 0739-987456 eller Niklas Westerlund, 0707 274848.

Klubbens utlånings utrustning flyttar

Sen 1 till 1,5 år har klubb utrustningen huserat hos mig i Majorna. Men tiden räcker inte till och det är dags att lämna i från mig detta uppdrag.

Bobby i Krokan, Rjukan Det har varit lärorikt att lära mig att inspektera utrustning men framför allt har det varit roligt att träffa alla medlemmar som vill och klättra. Jakten efter isen föra vintern, öva på kunskaper ni nyss har fått via en kurs eller andra äventyr ni har tagit ut klubbens utrustning på.
Continue reading “Klubbens utlånings utrustning flyttar”

Ungdomsklättringen söker fler tränare!


Klubben söker nu fler tränare och administrativt aktiva personer för att arbeta med klubbens ungdomsklättring 🙂 Ungdomsklättringen är för ungdomar mellan 13-18 år och träningarna är på söndagskvällar på Klätterfabriken. Tränarna är arvoderade och möjligheter till utbildning i form av tränar- och instruktörkurser finns! Är du intresserad eller har ytterligare frågor kontakta info@gbgkk.nu

Med vänliga hälsningar Ungdomsklättringsgänget 🙂

Boulderträffar

Ni har väl inte missat att klubbens klätterträffar har flyttat inomhus för vintersäsongen?
Varje torsdag kl 18 samlas vi på fabben (Klätterfabriken) i Gårda. Här bouldrar vi tillsammans samtidigt som vi stiftar nya bekantskaper och har allmänt trevligt. Rikligt med pepp och boulderproblem för både nybörjare och experter utlovas!
För mer information se eventet här på hemsidan eller på Facebook.
Vi ses där!

Valberedningens förslag till styrelse 2019

Enligt Göteborgs Klätterklubbs stadgar skall styrelsen bestå av 7 ledamöter (detta inkluderar då ordförande och kassör) och styrelsen skall också bestå av både män och kvinnor.

Valberedningens uppgift är att på ett opartiskt sätt föreslå medlemmarna vilka kandidater som är bäst skickade att företräda medlemmarna i föreningens styrelse.

Det är dessa två uppdrag årets valberedning har arbetat med, samt föresatsen att teamet också skall kunna arbeta bra tillsammans.
Tyvärr har valberedningen i år inte lyckats rekrytera några nya kvinnor till styrelsen. Vi har identifierat eller fått förslag på ett antal bra kandidater, men tyvärr har ingen av dessa velat arbeta i styrelsen detta år. Dock anser vi att de personer vi föreslår på ett i övrigt bra sätt kommer att kunna representera klubbens medlemmar. Kompetensen vad gäller styrelsearbete är också hög. Med nedan förslag kommer styrelsen bestå av sex män och en kvinna. Continue reading “Valberedningens förslag till styrelse 2019”

Valberedningen söker ledamöter och en kassör till 2019 års styrelse

Valberedningen för Göteborgs Klätterklubb har nu påbörjat sitt arbete med att ta fram förslag till 2019 års styrelse för Göteborgs Klätterklubb. Poster som kommer att komma upp för omval är ordförande, revisor, revisorsuppleant och valberedning (tre valberedningsledamöter) och ombud till specialidrottsdistriktförbundet (SDF).

Vi har särskilt behov av att hitta en kassör och två nya ledamöter. Continue reading “Valberedningen söker ledamöter och en kassör till 2019 års styrelse”