Valberedningen söker ledamöter och ordförande till 2020 års styrelse

Valberedningen för Göteborgs Klätterklubb arbetar för närvarande med att ta fram sitt förslag till 2020 års styrelse för Göteborgs Klätterklubb.
Samtliga poster som kommer att komma upp för omval i år är ordförande, kassör, tre ledamöter, revisorer, revisorsuppleant, tre valberedningsledamöter, samt ombud till specialidrottsdistriktförbundet (SDF).

Vakanta poster

Vi har i år särskilt behov av att hitta en ny ordförande och nya styrelseledamöter – på uppdrag om ett eller två år.
Om du är nyfiken på vad de olika posterna gör, läs mer nedan! Om du tänker att du kanske passar för någon av dem, kontakta oss i valberedningen för att få veta mer och anmäla ditt intresse!

Ordförande

Ordförandens primära roll är att leda styrelsen, ansvara för att årsmötets och styrelsens beslut genomförs, samt att vara sammankallande till styrelsens möten. Det är ordförandens uppgift att se till att alla ledamöter hörs under möten, följa upp åtaganden och förbereda och sprida relevant information inför möten. En ordförande bör därför vara strukturerad och ordningsam, utan att tappa fokus på vad ett av klubbens stora syften är: att göra det enkelt och roligt för medlemmar att klättra tillsammans.
En annan del av ordföranderollen är att representera klubben utåt och det kan därför vara en fördel om denne har bra insyn i och förståelse för klubbens ändamål, arbetssätt och verksamhet och inte skyggar för att stå i rampljuset när det behövs. Som en del av styrelsen ser vi gärna också att du tycker det är roligt med klättring och att du bidrar med dina tankar och idéer om vad styrelsen bör arbeta med för att främja utomhusklättringen i Göteborg och skapa ökad klubbkänsla.
Ordförande är tillsammans med kassör en av föreningens firmatecknare, och väljs för en period av ett år.

Ledamot

Som ledamot arbetar du med de uppgifter som styrelsen gemensamt beslutar på styrelsemötena och du är också kontaktperson mot någon av kommittéerna. Som allra minst måste ledamöterna (undantaget kassör och ordförande) lägga någon eller några timmars arbete per månad. Utöver det beror på vilken ambitionsnivå styrelsen sätter i sin verksamhetsplan och vad ledamöterna har möjlighet till.

Som ledamot ser vi gärna personer som är engagerade och tycker att det är roligt att arbeta för att vi får en aktiv klätterklubb. Då klubben arbetar mycket med att ge stöd till andra medlemmar och kommittéer som vill göra aktiviteter för klubben, är det bra om du gillar att coacha, koordinera och hjälpa medlemmar med hur man planerar och driver igenom olika aktiviteter, snarare än att utföra själva aktiviteterna. Självklart kan även du som styrelsemedlem arbeta med att t.ex. planera och genomföra en klubbklätterträff, workshop eller resa, men din huvuduppgift ät mer att arbeta i styrelsen, som motor och spindeln i nätet, än att rodda saker ute på fältet. Sen är det alltid önskvärt att styrelsens medlemmar är aktiva och närvarande i community:t som de representerar och arbetar för.
Ledamöter väljs för en period av två år, och varje år byts antingen två eller tre av styrelsens fem ledamöter ut. I år har vi förutom det ett fyllnadsval för en period på ett år.

Styrelsens uppdrag

Styrelsen har ett antal arbetsuppgifter som måste göras, såsom att hålla ordning på ekonomin, medlemsregister, etc. Utöver det är det upp till styrelsen hur mycket arbete de vill lägga på klubbens och medlemmarnas utveckling. Styrelsen skall i början av året lägga fram en verksamhetsplan över vad de vill arbeta med under året. Verksamhetsplanen redovisas på årsmötet och skall godkännas av medlemmarna.

Till sin hjälp har klubben också ett antal kommittéer såsom Ninja, utbildnings-, klubbklätterträffs-, och access-kommittén, etc. som arbetar med olika uppdrag för klubben och medlemmarna.

Hör av dig!

Tror du att du vill vara med och göra Göteborg ett ännu bättre community för utomhusklättring? 
Eller vet någon annan som du tycker borde vara med och driva och arbeta med dessa frågor?
Hör då av er till någon av oss i Valberedningen, via sociala medier eller telefon:

  • Camilla Pettersson, 0739-987456
  • Niklas Westerlund, 0707-274848
  • Anna Knutsson, 0730-818672