Valberedningen söker ledamöter och en kassör till 2019 års styrelse

Valberedningen för Göteborgs Klätterklubb har nu påbörjat sitt arbete med att ta fram förslag till 2019 års styrelse för Göteborgs Klätterklubb. Poster som kommer att komma upp för omval är ordförande, revisor, revisorsuppleant och valberedning (tre valberedningsledamöter) och ombud till specialidrottsdistriktförbundet (SDF).

Vi har särskilt behov av att hitta en kassör och två nya ledamöter.

Kassör

Som kassör behöver du ha baskunskaper i ekonomi såsom att kunna ta fram en resultat- och balansräkning och veta hur man konterar, samt ha möjlighet att lägga en liten stund varje vecka på att kolla upp vad som behöver betalas och vilka betalningar som kommit in. Nuvarande kassör hjälper gärna till att sätta dig in i arbetet.

Som en del av styrelsen ser vi gärna också att du tycker det är roligt med klättring och att du bidrar med dina tankar och idéer om vad styrelsen bör arbeta med för att främja utomhusklättringen i Göteborg och skapa ökad klubbkänsla.

Ledamot

Som ledamot arbetar du med de uppgifter som styrelsen gemensamt beslutar på styrelsemötena och du är också kontaktperson mot en av kommittéerna. I dagsläget finns inga fasta uppgifter tilldelade, men för att underlätta arbetet funderar styrelsen på om de i början av 2019 ska försöka dela upp arbetet i fasta ansvarsområden. Du kommer i så fall få vara med att utforma dessa.
Som ledamot ser vi gärna en person som är passionerad klättrare och tycker att det är roligt att arbeta för att vi får en aktiv klätterklubb. Då klubben jobbar mycket med att supporta andra medlemmar som vill göra aktiviteter för klubben är det bra om du gillar att coacha och hjälpa medlemmar med hur man planerar och driver igenom olika aktiviteter. Självklart kan även du som styrelsemedlem arbeta med att t.ex. planera och genomföra en klubbklätterträff, workshop eller resa.

Styrelsens uppdrag

Styrelsen har ett antal arbetsuppgifter som måste göras, såsom att hålla ordning på ekonomin, medlemsregister, etc. Utöver det är det upp till styrelsen hur mycket arbete de vill lägga på klubbens och medlemmarnas utveckling. Styrelsen skall i början av året 2019 lägga fram en verksamhetsplan över vad de vill arbeta med under året. Verksamhetsplanen redovisas på årsmötet och skall godkännas av medlemmarna.

Kommittéer

Till sin hjälp har klubben också ett antal kommittéer såsom Ninja, utbildnings-, klubbklätterträffs-, access-kommittén, etc. som arbetar med olika uppdrag för klubben och medlemmarna.
Styrelsen har under de senaste åren arbetat med att få kommittéerna mer aktiva och b.l.a. lagt till kommittén för klubbklätterträffar. De har också arbetat med att förenkla för enskilda medlemmar att dra igång event som gynnar medlemmarna, såsom klubbresor till t.e.x. Rjukan eller Nissedal.

Arbetsuppgifter

Utöver kassör och ordförande finns inga förutbestämda fasta arbetsuppgifter i styrelsen utan styrelsen fördelar uppgifterna vartefter de kommer upp. För att underlätta arbetet funderar styrelsen på om de i början av 2019 ska försöka dela upp arbetet i fasta ansvarsområden. De tror att detta både kan underlätta för planering och så att ledamöterna bättre förstår vad de förväntas bidra med.
Som allra minst måste ledamöterna (undantaget kassör och ordförande) lägga någon eller några timmars arbete per månad. Utöver det beror på vilken ambitionsnivå styrelsen sätter i sin verksamhetsplan och vad man som ledamot har möjlighet till.

Hör av dig!

Vill du vara med att göra Göteborg ett ännu bättre community för utomhusklättring, eller vet någon du tycker borde vara med och driva och arbeta med dessa frågor?
Hör då av er till Niklas Westerlund på 0707-274848, Camilla Pettersson på 0739-987456, eller Nina Wass på 0763-371418. Ni kan också hitta oss på Facebook.