Valberedningens förslag till styrelse 2020

ValmöteEnligt Göteborgs Klätterklubbs stadgar skall styrelsen bestå av 7 ledamöter (detta inkluderar då ordförande och kassör) och styrelsen skall också bestå av både män och kvinnor.

Valberedningens uppgift är att på ett opartiskt sätt föreslå medlemmarna vilka kandidater som är bäst skickade att företräda medlemmarna i föreningens styrelse.

För 2020 års styrelse ska ordförande, kassör, två ledamöter på två års mandattid samt fyllnadsval för en ledamot på ett års mandat väljas. För dessa poster föreslår valberedningen:

Mattias Bermell Rudfeldt som ordförande
Oskar Danielsson som kassör
Martin Hallnäs som ledamot i två år
Amanda Eliasson som ledamot i två år
Frida Johansson som ledamot i ett år.

 

Viktigt att påpeka är att vaberedningen inte väljer styrelse – de som väljer styrelse är de medlemmar som kommer till valmötet. Om man inte är nöjd med valberedningens förslag står det alltså alla medlemmar fritt att föreslå andra kandidater eller sig själv som styrelseledamot.

Nedan följer motivationer och beskrivningar av de nominerade

Ordförande

Mattias

Mattias har arbetat i styrelsen sedan fyra år tillbaka och är ett bekant ansikte i klubben. Han har varit inblandad i de flesta delar av klubbens verksamhet och syns ofta i Utby.
Han började klättra när han flyttade hit för snart tio år och har sedan dess utövat de flesta discipliner samt i år blivit auktoriserad klippinstruktör.
– Som ordförande skulle jag fokusera på att vi ska klättra och ha kul tillsammans. Det ska vi göra på träffar, på resor, på kurser, på workshops, på bildvisning, runt lägereldar och mycket mer. Vi vet att detta är vad medlemmarna vill och jag ser det som styrelsens ansvar att få det att hända!
– Jag tycker att det bästa med Göteborgs Klätterklubb är hur breda vi är inom sporten och bland medlemmarna, vi är gamla och unga, erfarna och nybörjare och håller på med ungefär allt som kan kallas för klättring!

Kassör

Oskar

Oskar är en positiv, lösningsfokuserad och driven styrelseledamot som vill bidra till en högre aktivitet i klubben. Han har varit en uppskattad kassör i styrelsen i ett år, och har haft tid att fundera på vad han tycker en klätterklubb och en styrelse bör syssla med.
Han trycker på att styrelsen – förutom saker som att skapa förutsättningar för säker klättring – måste stötta och framhäva kärnverksamheten och underlätta för att fler medlemmar ska engagera sig i och få tillgång till att klättra och ha roligt tillsammans, på klätterträffar, resor och kurser under klubbens paraply.

Ledamot

Martin

Martin började klättra inomhus 2016 och gick sin första utomhuskurs 2017. Han fastnade tidigt för tradklättringen men gillar även ibland att klänga på bumlingar och sportleder. Martin är eftertänksam och metodisk och har på kort tid blivit en mycket engagerad medlem i klubben, bl.a. genom att arrangera en del av årets klätterträffar. Han vill gärna bidra till en nystart av klubbens inomhusträffar under den mörka och kalla årstiden samt ett varierat utbud av utomhusträffar

Amanda

Amanda har klättrat ca tre år, lite blandat sport och är en aspirerande tradklättrare. I och med att hon är relativt ny till klättervärlden hoppas hon kunna bidra med den lite färskare klättrarens perspektiv i styrelsens arbete. Hon har redan varit aktiv inom klubben ett år som bibliotekarie och är peppad på att engagera sig mer. Hon vill bidra med energi och en vilja att styra upp saker, t ex klätterresor, men vill också inspirera till nya äventyr genom att ordna workshops och föreläsningar. Till våren vore det t ex roligt att anordna en workshop i klätterfoto. För Amanda är klättringsupplevelsen viktigare än graden, och hon vill skapa möjligheter för klubbens medlemmar att träffa nya bekantskaper och uppleva episk klättring ihop.

Frida

Frida är nyinflyttad i Göteborg, men gammal i klättergemet – hon började klättra hösten 2005 har sedan dess klättrat av och till runt om i Sverige, och har erfarenhet från hur flera andra klubbar i Sverige fungerar.
Hon är van vid sportklättring, men har ambition att bli stabilare på tradklättring. Uteklättring är det som gäller, från tidig vår till sen höst, vilket är helt rätt för klubbens mål för sina medlemmar.
Frida trivs som fisken när hon får klättra tekniskt och balansigt. Ju högre desto bättre. Är tålmodig och enveten vilket till slut gör att hon rör sig uppåt…
Hon är effektiv och vill få saker gjorda. Hon har under årens lopp märkt av ett större slitage på vår närmiljö kring våra klippor och vill att Göteborgs Klätterklubb fortsatt aktivt jobbar för att bevara en bättre miljö där vi medlemmar klättrar.