Möte med Partille KK 24.05.2020

Närvarande: Jens Larssen (Partille KK), Nicki Horak (ordförande, Partille KK), Mattias Bermell-Rudfeldt (ordförande, GBGKK), Alexandra Nybratt (Accesskommittén, GBGKK)

Mötet började med en rundtur i Lexby då Alexandra inte sett alla områden. Jens pekade ut nya sektioner, bland annat Partille Arena och Lexby Gård. Vid skylten bakom Lexby skola stannade vi och pratade om den första meningen (“Här får du klättra.”), som Jens tyckte är missvisande då den inte uttrycker tillräckligt tydligt vilket ansvar klättrare har.

Vi diskuterade även nyturer som gjorts och tittade på Bäckarna. Vid Bäckarna uttryckte Jens och Nicki ett behov av att skylta. Enkla budskap som låg ljudvolym och att man inte får grilla hade varit bra.

Vid Hyltebergen diskuterade vi återigen skyltar och hur vi kan samverka för att hitta en hållbar lösning med de närboende.  Några olika lösningar som nämndes inkluderade en årlig avgift till markägarna, och Jens har börjat fundera på en mer långsiktig lösning på parkering.

Vi diskuterade avslutningsvis hur vi som klätterklubbar kan samverka. Båda parter överens om att vi skall ha öppna kommunikationskanaler och diskutera gemensamma frågor. Partille KK uttryckte en vilja att ha en samlad röst mot kommunen i de frågor där man har samma åsikter. Göteborgs KK tyckte att man fortsätter att driva frågor separat gentemot kommunen. Ett exempel på en gemensam fråga är om man upptäcker att nya bultar satts upp i områden där markägaren utlyst bultningsförbud.

Partille KK vill samverka mer kring Lexby och Hylte, och erbjöd hjälp med att prata med grannar och klättrare, sätta upp skyltar och inspektera/underhålla bultar. Göteborgs KK skall diskutera detta och återkomma till Partille KK om behovet finns.