Information från Partille kommun

Under året som gått har Göteborgs Klätterklubb varit i tät kontakt med Partille kommun, och klubben fortsätter att lägga ner mycket tid och arbete för att få till en bra situation där alla parter är nöjda.

Partille kommun vill framföra följande, som gäller i hela kommunen:

  • Klätter-förbudet i Lexby är upphävt
  • ALLA åtgärder och ingrepp som görs i naturen ska kommuniceras till markägaren (kommunen) och beviljas innan åtgärder sker. Detta gäller även nedtagning av mossa och sly
  • Ansvaret ligger hos den enskilde klättraren att bedöma säkerheten på bultar och leder när man klättrar
  • Alla större förändringar av naturmiljön ska sökas samråd om hos Länsstyrelsen

Dessutom kan jag tillägga att alla evenemang som görs på kommunal mark skall ansökas om marktillstånd för. Detta gäller alla sammankomster/tävlingar m.m. där man avser nyttja kommunens mark i någon omfattning. Ansökan görs via vår hemsida.

Vad betyder det för oss som klubb?

Vi som klubb måste på samma sätt som en klättrare ansöka om tillstånd om vi vill sätta upp en ny bult eller göra annan förändring av miljön då behövs tillstånd och godkännande från Partille kommun, eventuellt även från Länsstyrelsen.

Dessutom måste vi nu söka tillstånd om vi arrangerar träff eller kurs i kommunen.

Vad betyder det för oss som klättrare?

Vi får klättra i Lexby. Det är du som klättrare som behöver kunna bedöma om klättringen är tillräckligt säker, utifrån vilken risk du och din klätterpartner är villig att ta. Detta är under de premisser vi alltid klättrar.

Vill du utveckla en ny led eller sektion i Partille? Om en förändring av miljön krävs ex. rensning eller bultning då behövs tillstånd och godkännande från Partille kommun, eventuellt även från Länsstyrelsen. Kontakta klubben så hjälper vi till att med kontakten med Partille kommun. Tänk på att även rensning av befintliga leder kräver godkännande av Partille kommun.

Partille kommun har tidigare sagt att om en klättrare överträder deras riktlinjer så kan de komma att polisanmäla händelsen. Det hoppas vi aldrig ska hända. Men då måste vi som klättrare tar ansvar och arbeta tillsammans för att få till en bra relation med Partille kommun, närboende och mellan oss klättrare. Då kan vi klättra idag, imorgon, och om 15 år i Partille.