Kallelse till årsmöte 2021 – den 10 mars

Nu ligger kallelsen till årsmötet uppe. Läs mer här. Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ. I år ska vi fokusera särskilt på vilken riktning klubben ska de kommande åren. Välkomna!