Nya förmågor till styrelsen och ett lyckat visionsmöte

Idag samlades ett tjugotal medlemmar till digitalt valmöte. I enheliga beslut valdes styrelsen enligt valbredningens nomineringar. Klubben välkomnar Anna Wilson och Alvar Palm till styrelsen och tackar Frida Johansson och Erik Karlsson för sina insatser! Våra revisorer från 2020 sitter kvar ytterligare ett år. Men ingen SDF representant eller valbredning valdes och kommer behandlas igen på årsmötet i mars.

Efter lunch fortsatte mötet med diskussioner om klubbens framtid i Visionsmötet. Det var god diskussion med blandade åsikter och idéer. Styrelsen kommer sammanställa och jämka ihop idéerna från mötet till en konkret text. Vi kommer kalla till ett uppföljningsmöte en vardag i mitten av januari. Slutligen kommer vision presenteras för årsmötet som fattar det slutgiltiga beslutet.

Personligen är jag stolt och imponerad över att vi lyckades genomföra två ganska olika mötena helt digitalt utan större problem. På visionsmötet kom alla till tals vilket jag var orolig inte skulle ske i digital miljö. I styrelsen har vi lärt oss mer om hur digital föreningsdemokrati fungerar. Bra övning inför ett eventuellt digitalt årsmöte i mars. Vi tar även med oss att på vintern skall möten hållas på vardagkvällar och inte medan solen är uppe. Slutligen fick vi feedback om att visionsmötet inte var ordentligt marknadsfört. Vi tar med oss detta och kommer vara ännu tydligare i framtiden. Glöm inte att det fortfarande finns möjligt att bidra i visionsarbet på uppföljningsmötet!

Slutligen vill jag tacka alla som var med på valmötet och visionsmötet. Nu tar vi sikte på nästa verksamhetsår. God hälsa och vi syns i bergen!

Mattias Bermell, nyvald ordförande för 2021