Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte 2021

10 mars, 2021 @ 18:00 - 21:00

Välkomna till klubbens årsmöte 2021 den 10 mars kl 18:00. Årsmötet kommer hållas helt digitalt i programmet Microsoft Teams.

Möteslänk

Alla möteshandlingar finns att läsa här. 

Motioner från medlemmar skall ha nått styrelsen senast den 17 februari för att kunna behandlas på mötet.

Två särskilt viktiga punkter vi kommer diskutera på mötet är:

 • Stadgeändringar enligt förslag utarbetat av styrelsen. Styrelsen har gått igenom stadgarna och föreslår uppdateringar i enlighet med hur klubben fungerar i dagsläget samt läsbarhetsförbättringar. Förslaget kommer anslås med länk här inom kort!
 • Utkomst av visionsarbete enligt den motion som antogs på årsmötet 2020 har styrelsen tillsammans de medlemmar som velat delta arbetet med att ta fram en vision. På årsmötet kommer vi diskutera och fastslå klubbens vision och strategiska mål. Förslaget kommer anslås med länk här inom kort!

Föreslagen föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare samt senaste tidpunkt för justering.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6.  
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  1. Motion – Fler firningsankaren i Utby
  2. Proposition 1 – Uppdaterade stadgar 
  3. Proposition 2 – Vision för klubben
  4. Proposition 3 – Medlemsavgifter för 2022
 11. Val till poster som ej tillsats vid valmöte
  1. Valberedning – fyllnadsval av tre vakanser 
  2. SDF – fyllnadsval av en vakans 
 12. Övriga frågor.

Alla möteshandlingar finns att läsa här. 

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Detaljer

Datum:
10 mars, 2021
Tid:
18:00 - 21:00
Evenemang Kategori:
Evenemang Taggar: