Valberedningens förslag till styrelse 2021

Enligt Göteborgs Klätterklubbs stadgar skall styrelsen bestå av 7 ledamöter (inklusive ordförande och kassör) och styrelsen skall också bestå av både män och kvinnor.Valberedningens uppdrag är att på ett opartiskt sätt föreslå kandidater som är bäst skickade att företräda medlemmarna i föreningens styrelse.

Valberedningen har i år haft fokus på att åstadkomma ett förslag på en styrelse som i så många avseenden som möjligt representerar klubbens mångfald. Fokus har också legat på att föreslå en handlingskraftig styrelse där det råder ett gott samarbetsklimat.

Med nedan förslag skulle styrelsen bestå av fem män och två kvinnor. Två
ledamotsposter är redan tillsatta, tre kandidater föreslås för omval och två kandidater är nya förslag. Detta tror vi ger en god mix av kontinuitet och nytänkande inom klubben.

Mattias Bermell som ordförande
Oskar Danielsson som kassör
Alvar Palm som ledamot i två år
Anna Wilson som ledamot i två år
Michael Blomquist som ledamot i två år.

Viktigt att påpeka är att vaberedningen inte väljer styrelse – de som väljer styrelse är de medlemmar som kommer till valmötet. Om man inte är nöjd med valberedningens förslag står det alltså alla medlemmar fritt att föreslå andra kandidater eller sig själv som styrelseledamot.

Nedan följer motivationer och beskrivningar av de nominerade

Ordförande

Mattias

Mattias har under det senaste året varit en uppskattad ordförande. Han har också varit med i Göteborgs klätterklubb en längre tid, också som styrelseledamot. Vi ser gärna att Mattias får möjlighet att fortsätta utvecklas i rollen och bidra med kontinuitet i styrelsen.

Kassör

Oskar

Oskar har gjort ett bra jobb som kassör under det senaste året. Han är också en hängiven klättrare och en positiv person som ofta syns till på klubbens klätterträffar. Vi ser gärna att han fortsätter ett år till.

Ledamot

Alvar

Alvar har många års erfarenhet av klättring och har ofta synts till på  klätterträffarna under de senaste åren. Han har ett stort engagemang för frågor som rör access och klubbens sociala roll för nya som gamla klättrare. Alvar är driven och positiv och vi tror att han kommer att vara ett bra tillskott till styrelsen.

Anna

Anna har erfarenhet av att arbeta inom idrottsföreningar och arbetar med organisationsutveckling till vardags. Klättring och friluftsliv är stora intressen. Hon brinner för säkerhetsfrågor och vill gärna engagera sig som ledamot i klubben. Vi tror att hon kommer att ha mycket att bidra med i
styrelsen utifrån sin kompetens och sina erfarenheter.

Michael

Michael har suttit som ledamot i styrelsen i två år, är aktiv inom klubben och engagerad i ungdomsklättringen. Han har också tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Valberedningen förordar att Michael sitter kvar ytterligare en period i styrelsen för att fortsätta med sitt arbete.

SDF-representant

Valberedningens förslag är att inte tillsätta någon SDF-representant för 2021 utifrån att nästa förbundsmöte hålls först 2022.

Revisorer

Val av revisor för en tid av ett år: Alexandra Nybratt
Val av revisor för en tid av ett år: Kaisa Thorell

Valberedning

Ordförande och två ledamöter – vakanta uppdrag