Uppdatering om accessläget i Partille

Partille kommun har nu förtydligat sin hållning när det gäller klättring och bultning. Följande har Göteborgs Klätterklubb ombetts gå ut med, utöver vad som redan publicerats:

“Kommunen avser att initiera en inventering av områden med bultade leder. Syftet är att inringa de områden där kommunen kan tillstyrka bultade klättringsleder. Övriga områden där bultning sker kan innebära skadegörelse på kommunal mark, vilket kan leda till polisanmälan.”

Vad betyder detta?

Göteborgs Klätterklubb understryker att det just nu råder ett totalt bultstopp i Partille, med risk för polisanmälan. Detta måste ovillkorligen respekteras. Hur länge detta gäller och vilken framtida utveckling som kan vara möjlig är en fråga som vi måste diskutera med Partille kommun.

Klubben avråder från all klättring i Lexby väster (vänster) om Lexbyskolan tills vidare. Klubben rekommenderar också stor varsamhet i övriga sektorer. Detta dels för att lugna situationen, dels av säkerhetsskäl. Väldigt mycket bult har satts den senaste tiden, av okänd kvalitet. Bultarna måste inventeras och eventuella risker kartläggas innan vi kan gå vidare.

Vad tycker klubbarna?

Göteborgs Klätterklubb och Kvibergs Klätterklubb har principiellt samsyn i frågan om bultning:

  • Korrekt bultning är en insats för klättringen. Dålig bultning kan utgöra en fara. Bultning ska göras endast av den som är kompetent att göra det. Detta betyder såväl erfarenhet av hantverket som gedigen kunskap om klättring och berg.
  • Bultning ska följa bultpolicy, ta hänsyn till access och djurliv, och bygga på ett entydigt godkännande från markägare.
  • Om klubbarna anser att bultning är osäker, olämplig, eller bryter mot bultpolicy så kan bultar tas ner.
  • Nybultning är relativt enkelt, medan underhåll i flera decennier är mycket resurskrävande. Därför ska vi bara bulta linjer som tillför kvalitativ klättring.

Vad gör klubbarna nu?

Göteborgs Klätterklubb och Kvibergs Klätterklubb har just nu tät kontakt med Partille kommun via mejl och telefon, och de accessansvariga kommer att träffa representanter från kommunen under kommande vecka. Detta kommer att styra vad som sker härnäst.

Klubbarna stödjer kravet på en oberoende kontroll av den nya sektorn “Bäckarna”. Väldigt mycket bult har satts, men omfattningen är oklar, liksom kvalitén i arbetet.

Klubbarna kommer att ta initiativ till en egen kartläggning av all bult i Lexby den kommande tiden, för att få en överblick av omfattningen av nybultning, och det eventuella behovet av åtgärder. En ytlig inspektion som redan gjorts tyder på att detta behov kan vara stort, sett till området som helhet.

Om du känner till nya bultar eller leder som satts upp under de sista åren så hör gärna av dig till bultkommittén i Göteborgs Klätterklubb, då detta underlättar vår inventering.