Accessrestriktioner i Partille

Partille kommun har gått ut med följande information:

“Partille kommun vill förtydliga att klättring på bultar på kommunens mark görs på egen risk och på eget ansvar. Det är inte tillåtet att utan kommunens medgivande utföra bultning på kommunal mark. De bultar som satts upp på kommunens mark och som används som klättringsleder har inte kommunen godkänt. Kommunen har ställt krav på aktörer som satt upp bultar på kommunens mark; de bultade klättringslederna kan utgöra fara för människor eller djur. Kommunen som markägare kommer att verka för att bultarna tas bort så vida inte aktörerna som utfört bultningen kan visa på att bultningen har utförts på ett sätt som säkerställer klättringslederna till undvikande av olyckor. Kommunen avråder från klättring på bultarna som finns idag.”

Bakgrunden till detta är utvecklingen av ett nytt område i vänstra delen av området Lexby, samt medial uppmärksamhet kring klättring i området (bla reportage i GP 180609).

Göteborgs Klätterklubb och Kvibergs Klätterklubb arbetar långsiktigt för att möjliggöra klättring för så många som möjligt. I detta arbete ingår att alltid respektera markägare, samt visa hänsyn mot närboende, djur och natur.

I samarbete med Kvibergs Klätterklubb pågår nu diskussioner med Partille kommun om en lösning. Vi ber därför alla klättrare att tills vidare undvika det berörda området, samt att uppmärksamma kommunens varning gällande bultar i hela kommunen. Klubbarnas hållning är att klättring på bult alltid sker på klättrarens egna ansvar, och att utbildning och erfarenhet i att bedöma bultars kvalitet är avgörande.

Mer information kommer att publiceras här på hemsidan under veckan. Vi ber om tålamod, då alla berörda tjänstemän inte är på plats och klubbarnas accessarbete bedrivs ideellt.

All information som inte kommer direkt från klubbarnas officiella kanaler bör också betraktas som hörsägen.

Läs också Uppdatering om accessläget i Partille.