Referat av årsmötet

Klubbens årsmöte hölls helt digitalt den 10 mars. Styrelsen berättade om hur klubben hanterat pandemi-restriktioner under 2020. Att många aktiviteter fick ställas in men att vi fortfarande har haft bibehållna intäktsströmmar vilket resulterat i ett stort överskott i kassan. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och mötet började därmed blicka framåt. 

Styrelsens föreslagna verksamhetsplanen förändrades inget men de olika budgetposterna diskuterades och flera blev utökade, bland annat ungdomsverksamheten, föreläsningar och medlemsbidragen. 

En motion om fler bultade firningsankaren i Utby-området diskuterades länge och väl. Den antogs med ett av styrelsens ändringsyrkanden vilket innebär att klubben ska verka för att bultade firningsankaren monteras då säkerhet vid nedstigning kan förbättras betydligt för ett kompetent replag. 

Styrelsens proposition om stadgeändringar mottogs mestadels positivt men mötet ville ha möjlighet att diskutera vissa ändringar om hur kommittéer i klubben ska fungera så frågan bordlades till nästa årsmöte. Samma sak skedde med propositionen om klubbens framtida vision och val av SDF-representant. Styrelsen kommer kalla till extra årsmöte i vår för att diskutera mer. 

Detta är en sammanfattning, se protokollet och de antagna dokumenten för exakta formuleringar och siffror. Justerat protokoll kommer presenteras senast 10 april. 

Tack alla som deltog i årsmötet! 

Var nu säkra i pandemin och ute i bergen!
/ Styrelsen