Corona och klätterkurser

Corona-pandemin ställer nya krav på klubbens olika verksamheter där klättrare träffas. Det finns ett stort värde i att klubben fortsätter erbjuda möjligheten att lära sig klättra ute även denna vår, men för att kunna göra detta på ett säkert sätt har styrelsen i samråd med instruktörerna beslutat om ett antal anpassningar:

  • Maximala antalet deltagare är fyra, plus en instruktör och i förekommande fall hjälpinstruktör, alltså totalt maximalt sex personer.
  • I säkerhetsplanen som instruktören tar fram för varje kurs ska risken för smittspridning hanteras.
  • Räddningskurser arrangeras inte. Dessa kurser bygger på nära kontakt mellan elever i rollen som “skadad” och “räddare”, och dessa moment går inte att ta bort med bibehållen kvalitet.
  • Klubben arrangerar inga resor i samband med kurs.
  • Samma regler och beteende gäller även om en eller flera deltagare är vaccinerade.

Dessa anpassningar gäller tills vidare. De kommer att omprövas löpande, och ändras om nya rekommendationer kommer från FHM, och/eller smittoläget förändras.