Klubbaktiviteter under Coronapandemin

Hej medlemmar!

Den pågående Coronapandemin COVID-19, påverkar Göteborgs klätterklubb. Många av klubbens aktiviteter behöver därför skjutas upp eller anpassas. 

Med Folkhälsomyndighetens riktlinjer som utgångspunkt har styrelsen utvärderat klubbens aktiviteter och kommit fram till följande beslut:
– Klubben får genomföra klätterträffar i vårt närområde, men tillsvidare arrangerar vi ej träffar utanför närområdet.
– Klubben arrangerar inga resor tills annat anges då det strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
– Vi fortsätter för närvarande med ungdomsverksamheten då förutsättningar för god handhygien finns och uppmuntras av ungdomsledarna.
– Vi fortsätter tillsvidare med kursverksamheten enligt planering.

I samband med samtliga klätterträffar, klätterkurser etc. skall det informeras om Folkhälsomyndighetens riktlinjer och att dessa skall följas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fysisk aktivitet utomhus och det innebär betydligt mindre risk för smittspridning än vid inomhusaktiviteter. 

Ta gärna till dig Svenska klätterförbundets allmänna råd:
– Känner du dig minsta sjuk ska du stanna hemma.
– God handhygien gäller utomhus likväl som inomhus. Ta med handsprit eller tvål och tvätta händer före och efter din klättring.
– Dela inte vattenflaskor, termos och liknande som kan överföra saliv.
– Undvik trängsel, kanske finns det mindre populära klippor som är värda ett besök.
– Ta inga onödiga risker, sjukvården är redan under hårt tryck.
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande.

Slutligen vill vi uppmuntra våra medlemmar att ge sig ut i den stundande vårsolen och klättra i Göteborgsområdet (gärna med flytande krita då det innehåller mycket alkohol). 

Maila gärna frågor till oss på info@gbgkk.nu.

Ta hand om varandra!

Hälsar styrelsen GBGKK.