Fyra nya hjälpinstruktörer utbildade i helgen

Klubben har fått fyra nya hjälpinstruktörer. Kathy McKenney-Ek, Isabella Flodström, Rebecca Roth och Eva Werner blev alla godkända på helgens examinerande hjälpinstruktörskurs.

Från vänster: instruktör och examinator Martin Urby, samt nyblivna hjälpinstruktörerna Rebecca Roth, Isabella Flodström, Kathy McKenney-Ek, Eva Werner. Foto: Eva Werner.

Hjälpinstruktör är ett viktigt steg mot att bli auktoriserad klippinstruktör. Som “hjälpis” kan man gå bredvid en auktoriserad instruktör under kurs, och även vara aktiv och lära ut vissa moment. Efterhand som man blir varm i kläderna kan man få större ansvar under en kurs.

Men som hjälpinstruktör får man också självständigt arrangera prova på-klättring och firningsarrangemang, samt utbilda nybörjare i firning. Fler hjälpistruktörer ger alltså klubben större möjligheter att hålla träffar och arrangemang.

Målet med hjälpinstruktörskursen är att låta en erfaren tradklättrare lära sig både tekniska metoder och pedagogiska tricks som man kan behöva när man instruerar. Stort fokus ligger på att arbeta föredömligt, dvs vara mycket noggrann med egen säkerhet och bygga topprepsankare “by the book”.

Uppklättring och övningar pågår i två dagar. Foto: Eva Werner.

I kursen ingår också en uppklättring, där aspiranten ska visa att man kan leda en 4+/5- “säkert och med marginal”. Det kan låta enkelt, men kraven är höga och att göra det medan man blir bedömd skapar extra press.

Att det blev just fyra kvinnliga hjälpinstruktörer är ett resultat av flera initiativ från aktiva medlemmar, instruktörer och Ninja. Klubben har just nu mycket få aktiva kvinnliga klippinstrukörer, och klubben ser gärna att fler tjejer vidareutbildar sig.

– Det har varit en utvecklande och lärorik väg hittills, säger nyblivne hjälpinstruktören Rebecca Roth. Vi fyra hoppas så klart att vi kan inspirera och peppa fler kvinnor till att gå vidare i SKF:s utbildningstrappa. Det finns många frågor inför anmälan och kurstillfällen. Den som vill ha tips och pepp får gärna vända sig till oss hjälpinstruktörer via klubben och Ninja!