Boulderhall, bult och budget. Vad hände på årsmötet 2018?

Årsmötet 2018 är avklarat. Det officiella protokollet dröjer några veckor, men här följer en kort sammanfattning av det viktigaste.

Den avgående styrelsen kan ta en suck av lättnad efter att beviljats ansvarsfrihet, och en klapp på axeln av revisorn för fin bokföring och bra aktivitet i klubben. Kursverksamhet, ungdomsklättring och klubbträffar har gått på högvarv. Klubben har stora tillgångar, och en ekonomi som går med rejält plus. Detta beror bland annat på stor beläggning på kurser, många medlemmar, och bidrag som trillat in sent. Det beror också i viss mån på att en del kommittéer och aktiviteter inte spenderat vad som budgeterats i fjol.

En ny budget antogs efter en mindre justering av styrelsens förslag. Det är en minusbudget, det vill säga vi ämnar spendera mer än vi drar in. Med andra ord: resurser finns, för kommittéer och medlemmar som har idéer till roliga aktiviteter!

 

Mångfald, säkerhet och klubbkänsla.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan antogs, under ledorden “mångfald​, säkerhet​ och klubbkänsla”​.

Bland motionerna antogs en mindre stadgeändring som är en konsekvens av vårt nya system med valmöte före årsskiftet. Den innebär att om avgående styrelse inte får ansvarsfrihet, så sker ett helt nytt val av styrelse vid årsmötet. Läs mer i motionen!

Boulderhallskommittén fick fortsatt mandat att driva projektet att skapa en central boulderhall i klubbregi. Efter lite diskussion och många frågor fick motionen enhälligt stöd av mötet. Kontakta boulderhallskommittén om du vill veta mer!

Frågan om bultbidrag blev en rysare. En motion föreslog att avskaffa detta. Efter en het debatt och en hårfin omröstning beslutade årsmötet att behålla bidraget. Av diskussionen framgick dock att det som redan är formulerat i bidragsreglerna om markägares tillstånd, följande av bultpolicy, osv behöver undersökas och följas upp bättre i framtiden.

Slutligen fick vi en ny ledamot i styrelsen: Kathy McKenny-Ek. Vi fick också en representant till det i dagsläget vilande Specialdistriktsförbundet (SDF): Daniel Kristensson. Välkomna!

Årsmötet var som vanligt en trevlig och välorganiserad tillställning under Calle Martins ledning som mötesordförande, med kloka beslut och många nya ansikten.

Motioner, ekonomisk redovisning, och allt annat hittar du på dokumentsidan. Här kommer också protokollet att publiceras i början av april.