Dokument

Om klubben

Stadgar för Göteborgs Klätterklubb

Policys

Göteborgs Klätterklubbs bultpolicy | Viktigt för dig som planerar bultning i Göteborg

Resepolicy | Viktigt för dig som vill arrangera en klubbresa.

Inköpsrutiner | Viktigt för dig som behöver göra inköp för klubben

Kriterier för bultbidrag | Viktigt för dig som vill ansöka om pengar för bultning

Kriterier för tävlingsbidrag

Blanketter

Blankett för utbetalning av resebidrag

Begäran om ersättning vid egna utlägg | pdf | doc

Blankett för löneutbetalning instruktörer

Bli medlem (webbformulär)