Fallövning

Inspirerande citat

Här föreslår jag ett strukturerat sätt att öva fallträning i syfte att bli av med en fallrädsla som begränsar prestation. Nedan är en uppsättning övningar som är sorterade i nivå av läskighet. När du har lyckats med din övning och är bekväm med att repetera den kan du gå vidare till nästa. För att utöka din comfort zone behöver du gå utanför den, men tanken är att göra det i små steg i den takt du är bekväm med!

Inledande Diskussion

I grupper om 3-4 klättrare besvara och diskutera frågorna nedan.

Ditt syfte med att fallträna.

  • Varför vill du genomföra fallträning?
  • Hur påverkar fallrädsla din klättring i dagsläget?
  • När i klättringen tilltar fallrädslan? (till exempel: På sva/vertikalt/överhäng, exponerat, långt ner till senaste säkringen, etc..)
  • Vad specifikt är du rädd för? (Till exempel: Obehaget av att falla, skada dig, rippad säkring, dålig säkrare, osv…)
  • Vad vill du ha uppnått i slutet av din fokuserade fallträning?

Fallstudie (höhö) av din klättring.

Svara enligt nuläget, vad som hände på Climb In 2016 spelar ingen roll.

  • Hur ofta faller du när du klättrar?
  • Hur ofta tittar du på eller kommunicerar med din säkrare innan du tar ett fall eller viktar repet?
  • Hur ofta ber du säkraren “ta hem” så du kan hänga i repet utan att behöva falla?
  • Hur ofta tar du ett fall utan att du egentligen behöver? (till exempel för att fallträna eller för att det är kul)
  • Hur skiljer sig svaret på frågorna ovan mellan trad, sport, bouldring och topprep?

Fallstegen

Övningar:

Nedan beskrivs några övningar som ingår i de olika stegen. Genom att ta samma fall flera gånger i rad kommer du känna självförtroendet byggas upp!

Läskiga fall: Ta så läskiga fall du törs i olika scenarion. Till exempel har extra slack i systemet eller precis innan ett klipp.

Simon says: Din säkrare bestämmer när och hur du ska falla. Antingen genom att berätta det innan du börjar klättra eller genom att roppa “fall!” när hen känner för det.

Pumpa ur: Välj en led som är svårare än du kommer klara av. Klättra den i god stil tills du faller av medan du försöker.

Kom ihåg att alla delar av replaget tränar. Säkraren ska alltid ha lagom mängd slack, om möjligt följa med i fallet och ge en mjuk catch! Kommunicera, ge feedback och utvärdera tillsammans för att maximera inlärning och bygga tillit!

SteG 1. Topprep

1.1 Läskiga fall: enligt ovan.
1.2 Simon says: enligt ovan.

Detta steg bör inte skrämma en van topprepsklättrare men introducerar många viktiga delar av fallövningar: Tillit till säkringssystem och replagskamraten och avdramatisering av fria fall. Använd dynamiska rep om du vill prova riktigt mycket slack. Topprep på klättergymmen har ibland inte lika mycket stretch som vanliga rep.

Steg 2. Inomhus (eller utomhus på bult)

2.1 Läskiga fall: enligt ovan.
2.2 Simon says: enligt ovan.
2.3 Pumpa ur: enligt ovan.

Steg 3. Trad med backup

Vid det här laget är du bekväm att ta långa (förut läskiga) fall på bult! Rigga en trad-led med backup. Försök att rigga så att backupen endast belastas om din placerade naturliga säkringen rippar.

3.1 Läskiga fall: enligt ovan.
3.2 Simon says: enligt ovan.
3.2 Rippa säkring: Lätta leder, sämre säkringar: Utforska gränsen för när en säkring är dålig.
3.3 Pumpa ur: enligt ovan.

Steg 4. Trad

4.1 “Lägg två å gå”: Lägg två säkringar tätt innan du tar ett så läskigt fall du törs.
4.2 Red point: Välj en för dig hård led. Bestäm vilka säkringar du ska sätta var, hopptesta dem! Gå på press. Om du klarar leden så misslyckas du med övningen!
4.3 On-Sight: Välj en led med grad du inte alltid klarar att on-sighta. Gå på on-sight. Om du klarar leden så misslyckades du med övningen!
4.4 Simon says: enligt ovan. 

Litteraturtips

9 out of 10 climbers make the same misstake av Dave MacLeod – Genomgående fantastisk bok med ett utmärkt kapitel om fallrädsla och fallträning. Finns att låna i klubben bibliotek.

Avancerad klättring och repteknik av Nils Ragnar “Bobbo” Gustavsson. Har ett kapitel om fallrädsla och fallträning. Finns att låna i klubben bibliotek.