Fågelskydd

Göteborgs klätterklubb har via accesskommittén tagit ett beslut att vi att inte ska ange vilken fågel som häckar när vi informerar våra medlemmar eller andra klättrare. Det är riktlinjer som vi har fått från Svenska Klätterförbundet och accesskommittén hos dem. Dessa riktlinjer har stämts av med Birdlife – Sveriges Ornitologiska Förening.

Detta beslut har ifrågasatts i en livlig diskussion på Facebook med visst inslag av låg nivå. Ursprunget var en berättelse om att Lysekil Klätterklubb gjort en insats för utsatta fågel vid en klippa i Bohuslän.

Policyn kan förändras men inte i en handvändning. Den togs fram med noggrannhet och förtjänar noggrannhet innan den förändras. Vi för gärna en diskussion med sakliga argument och belyser problemställningen får alla relevanta vinklar. Facebooks kommentarsfält har tyvärr återigen visat sig vara ett sammanhang där en trevlig ton inte kan hållas därför ser vi gärna att diskussionen hålls i ett annat forum.

Vid synpunkter kan kontakt alltid ske via mail (access@gbgkk.nu) eller på någon av klubbens aktiviteter där styrelsen ofta finns representerad.