Rösta på ny logga

Förslag till ny logga för Göteborgs klätterklubb

Rösta här!

Sista dagen att rösta är 2 april.

P.S. Om du inte är medlem 2023 så fungerar röstningen också som medlemsansökan, därför står det “Registrera och betala”. Men är du redan medlem så kommer kostnaden att bli 0 kr.