Tävlingskommittén

Tävlingsverksamheten i Göteborgs Klätterklubb har varierat mycket över åren. I dagsläget finns ingen tävlingskommitté i brist på engagemang. Vill du utveckla tävlingsverksamheten i klubben, kontakta styrelsen!

Klubben kan ge resebidrag och tävlingsbidrag till tävlande medlemmar. Resebidraget betalas ut enligt den resepolicy som finns i klubben. Även startavgiften betalas av klubben. Se dokumentet Tävlingsbidrag.