Tävlingskommittén

Tävlingsverksamheten i Göteborgs Klätterklubb har varierat mycket över åren. I dagsläget finns ingen tävlingskommitté i brist på engagemang. Vill du utveckla tävlingsverksamheten i klubben, kontakta styrelsen!