Boulderhallskommittén

Kommittén har startats med syftet att undersöka intresset klubben har av att driva en kombinerad boulderhall och klubblokal. Göteborgs klätterklubb saknar i dagsläget en klubblokal och Göteborg saknar en idéellt driven boulderhall. Boulderhallen/klubblokalen skulle innebära en mötesplats för både klubbens medlemmar och övriga klättrare och därigenom främja klättringen i stort. Tänkbara fördelar för klubben med en sådan här typ av kontaktyta är att:

  • Befintliga medlemmar kan träffas och nya medlemmar kan rekryteras.
  • Det tillför en värdefull informationskanal som Facebook och mailutskick inte täcker.
  • Möjlighet att minska avståndet mellan styrelsen samt övriga medlemmar och således verka för ett rikare föreningsliv.
  • Möjlighet till en breddning av klubbens aktiviteter som skulle kunna spegla fler medlemmars intresse vilket i sin tur skulle kunna leda till ett utökat engagemang för klubbens övriga verksamheter.
  • Bättre styrning över klubbens inomhusverksamheter såsom julfester, clinics, tävlingar, bildvisningar, ungdomsverksamhet m.m.
  • Möjlighet till utökade intäkter för klubben att använda till annan verksamhet.
  • Möjlighet till förvaring av klubbens utrustning.

Fokus för hallen ligger preliminärt på stor variation i klätterutbud (sprickmaskin, moonboard, bouldertunnel etc.), bra öppettider, konkurrenskraftiga priser, klätterrelaterade event (filmvisningar, clinics etc.) samt möjlighet för medlemmarna att ha ett stort inflytande över den dagliga verksamheten. Klubben drar nytta av ovanstående fördelar samtidigt som den främjar klättringen i Göteborg i stort vilket är en ambition i enlighet med stadgarna. Anledningen till att kommittén har valt att inte inkludera möjligheterna att bedriva repklättring i klubblokalen är att detta skulle medföra alltför omfattande kostnader om hallen skall stå sig i konkurrensen med stadens befintliga rephallar. Ambitionen är dock att den eftersökta lokalen inte skall begränsa en eventuell framtida utvidgning till repklättring.

Beträffande geografiskt läge är det önskvärt att lokalen nås med kollektivtrafik inom rimliga tidsramar och inte ligger alltför nära de redan existerande hallarna. Till områden som har diskuterats hör Ringön, Majorna och Kungsten.

Hör gärna av er till Marcus, som är kontaktperson för den nya kommittén, om det finns frågor eller intresse av att hjälpa till att driva idén.

Han nås enklast via: marcus.schmalensee@gmail.com