Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Extra Årsmöte

Med anledning av att två styrelseledamöter har avgått under året kallar styrelsen till extra årsmöte för fyllnadsval. När: Torsdag 12 oktober kl 18. Var: Annonseras senare. Dagordning: Vid det extra årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: Fastställande av röstlängd för mötet. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av protokolljusterare och rösträknare samt senaste … Fortsätt läsa ”Extra Årsmöte”