Förbundsmöteshelg

Här kommer information från Svenska Klätterförbundet

Det börjar nu dra ihop sig för förberedelserna inför Förbundsmöteshelgen som kommer hållas på Bosön, Stockholm den 14:e och 15:e april. Lördagen ägnas åt informationer, presentationer och diskussioner och förbundsmötet hålls på söndagen.

 • Motioner kan inkomma från klubbar och medlemmar. Vill en medlem inkomma med en motion ska den först tas upp i klubben och klubben ska godkänna och skriva under motionen innan den skickas till kansliet.
  Motioner ska senast 14 februari inkommit till kansliet.
 • Förbundsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast 29 mars. De kommer inte skickas till klubbarna. Några ex kommer finnas tryckta på själva mötet.
 • Valberedningens tar gärna emot förslag på nya styrelsekandidater dock senast den 26/2, så de har tid att bearbeta era förslag , även om ni får nominera ända fram till förbundsmötesdagen.

Skriva Motion

En motion ska innehålla

  • Rubrik
  • Motionär, avsändare
  • Yrkande
  • Bakgrund
  • Underskrift

  Tips för att motionen ska bli tydlig

  • Rubriken är viktig, både för att fånga läsaren och innehållet. Tänk till så att rubriken blir tydlig och talande.
  • Glöm inte avsändare. Ange tydligt vem som motionerar. Klubbens namn och ansvarig samt underskrift.
  • Börja med förslaget, ditt/ert yrkande. Skriv ”att” -satsen så tydlig att den skulle kunna tas med i ett beslutsprotokoll. Den ska vara så klart formulerad att den inte kan misstolkas.
  • Motivera. Beskriv problemet och tala om varför det finns ett behov av att lösa frågan. Ge bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget. Ange på vilket sätt ditt/ert förslag vore en bra lösning på problemet.
  • Klumpa inte ihop flera förslag i en och samma motion. Låt varje förslag bli en egen motion. Fler förslag betyder alltså fler motioner, en för varje ärende. Det ökar tydligheten när styrelsen behandlar och tar upp motionerna på förbundsmötet.