Boulderhallskommitténs medborgarförslag för kommunfullmäktige röstas igenom

Tack till alla som röstade på medborgförslaget. Kommunfullmäktige ska nu ta ställning till förslaget i Maj och vi hoppas på positivt gensvar.

// Boulderhallskommittén