Träningsgrupper utomhus

Träning och resultat. Mattias Bermell firar en lyckad klätterdag på toppen av Pyramide du Tacul, Chamonix.

Vill du utvecklas inom utomhusklättring tillsammans med andra som är på din nivå? Då är klubbens träningsgrupper för dig! Lämna in en anmälan här. Därefter kommer vi bilda träningsgrupper med personer som har fyllt i liknande svar. 

När träningsgrupperna har bildats kommer klubben att hjälpa varje grupp att komma igång men sen är det upp till deltagarna att bestämma när träningar äger rum. Till att börja med kommer det inte finnas en tränare, utan deltagarna hjälper varandra att utvecklas. 

Konceptet är på prov, det kommer utvärderas med alla träningsgrupper, om det är uppskattat kommer vi diskutera hur vi kan utveckla det. Till exempel genom att hyra in tränare att hålla föreläsningar, kliniks och träningar. 

På första träningen föreslår vi att träningsgruppen kommer överens regler . Nedan är klubbens förslag som kan användas som utgångspunkt för diskussion:

  • Gruppen träffas för att bli bättre tillsammans! 
  • På träningar ska varje klättrare få och ge feedback. 
  • Varje träning har ett uttalat syfte, till exempel: red pointa led/problem X.  
  • Bara medlemmar i träningsgruppen är med på träningarna.  
  • Fråga om klättrare vill ha beta innan du ropar ut det. 

COVID
 En träningsgrupp kommer maximalt bestå av sex klättrare. Träningar skall genomföras utomhus. En klättrare får endast vara med i en träningsgrupp. Utöver det är det upp till enskilda klättrare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Säkerhet
Deltagare i varje grupp ansvar för sig själva precis som vid vanlig klättring med kompisar. Klubben tar ansvar för säkerhet på arrangemang då klubben anvisar klättring på enskild led.
 

Har du frågor?  Maila info <at> gbgkk <punkt> nu, skriv gärna “Träningsgrupp” i rubriken.