Kursbokning & priser

Boka kurser 2018

Mer information om innehållet i varje kurs hittar du på Våra kurser.

15-16 september, Grundkurs i klippklättring. Boka här

22 september, Introduktionsdag långtur. Boka här  (höga förkunskapskrav)

29-30 september, Räddningskurs. Boka här   (två instruktörer och uppdelning av elever efter erfarenhetsnivå)

6-7 oktober, Grundkurs i klippklättring. Boka här

13-14 oktober, Grundkurs i klippklättring. Boka här

20-21 oktober, Grundkurs i klippklättring. Boka här

3-4 november, Grundkurs i klippklättring. Boka här

Fler kursdatum kommer allt eftersom.


Priser

Redan medlem Icke medlem Icke medlem junior (till 19 år)
Grundkurs i klippklättring 1600 kr 1920 kr 1815 kr
Fortsättningskurs i klippklättring 1200 kr 1520 kr 1415 kr
Sportklätterkurs  1600 kr 1920 kr 1815 kr
Kamraträddningskurs 1200 kr 1520 kr 1415 kr
Klätterledare utomhus 1200 kr 1520 kr 1415 kr
Hjälpinstruktörskurs 1850 kr 2170 kr
Aidklättringskurs 1200 kr 1520 kr 1415 kr
Isklättringskurs 1200 kr 1520 kr
Introduktionsdag långtur 800 kr 1120 kr 1015 kr