Styrelsen

Ordförande

Bobby Ong (t.f)  | ordforande@gbgkk.nu

Kassör

Annegret Render | kassor@gbgkk.nu

Ledamöter

Bobby Ong, Mattias Bermell Rudfeldt, David Näsvall, Mark Whale, Erik Karlsson

Revisorer

Lars Tinér och <vakant>

Valberedning

Niklas Westerlund (sammankallande), Nina Wass, Camilla Pettersson