Årsmöte

Årsmötet är klubbens viktigaste organ. Här får alla medlemmar vara med och besluta om budget, verksamhetsplan och styrelsens sammansättning. Medlemmar kan också motionera om vad de vill som berör klubben.

Med start hösten 2017 hålls val av den tillträdande styrelsen på ett separat valmöte under senhösten. På så vis kan den tillträdande styrelsen vara med och påverka verksamhetsplan. Dessutom blir det mer tid till motioner och verksamhetsplanering på det ordinarie årsmötet som äger rum tidigt påföljande år.

Protokoll

Årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Årsmöte 2002

Årsmöte 2001

Justerade protokoll finns på papper hos klubben.