Bli medlem

För att bli medlem i Göteborgs klätterklubb fyller du i medlemsformuläret och betalar medlemsavgiften till Plusgiro 72 61 69-6, se pris nedan. Medlemskapet gäller per kalenderår med undantag för medlemskap tecknade i december som även gäller nästkommande år.

 Viktigt! Både nya och tidigare medlemmar ska varje år fylla i formuläret i samband med inbetalningen!

Observera att icke kompletta uppgifter kan göra att du inte får all information som vi skickar ut och utan fullständigt personnummer kan vi inte lägga in dig i vårt medlemsregister!

Avgifter 2017

  • Senior (född 1997 och tidigare): 320 kr
  • Junior (född 1998 och senare): 215 kr

Som senior räknas man från och med året man fyller 20 år. Är man yngre räknas man som junior.

Undrar du om du är medlem, eller har frågor om varför du inte får Bergsport, medlemskort med mera, gå till Om medlemskap.

Reducerad medlemsavgift: Borttaget

Tidigare har alternativet funnits att endast betala en reducerad avgift om du redan är medlem i en annan klubb ansluten till Svenska Klätterförbundet (SKF). Tyvärr kan vi inte erbjuda det alternativet längre då SKF inte stödjer det.