Bli medlem

Om du inte redan är medlem i klubben så kan du ansöka om medlemskap i December, då kommer ditt medlemskap att gälla även för nästkommande år.

Om du redan är medlem i klubben så kan du förnya ditt medlemskap i Januari, då kommer det att räknas för hela Januari.

Ansökan

Ansökan görs i två steg, betala medlemsavgift och fyll i formuläret. Ditt medlemskap kommer att börja så fort du gjort båda.

  1. Fyll i medlemsformuläret OBS även för dig som förnyar ditt medlemskap!
  2. Betala medlemsavgiften
    • Avgiften är 320 kr om du är senior (född 1998 eller tidigare), och 215 kr om du är junior (född 1999 eller senare)
    • Avgiften betalas till Plusgiro 72 61 69-6, skriv personnummer och namn som meddelande, t.ex: 730101-1234 Göte Borg

Övriga frågor

Undrar du om du är medlem, eller har frågor om varför du inte får Bergsport, medlemskort med mera, gå till Om medlemskap.

Reducerad medlemsavgift: Borttaget

Tidigare har alternativet funnits att endast betala en reducerad avgift om du redan är medlem i en annan klubb ansluten till Svenska Klätterförbundet (SKF). Tyvärr kan vi inte erbjuda det alternativet längre då SKF inte stödjer det.